@Article{Hlavac-SWNoviny03,
 IS = { zkontrolovano 05 Dec 2003 },
 UPDATE = { 2003-06-10 },
 author =   { Hlav{\' a}{\v c}, V{\' a}clav and
         Hlav{\' a}{\v c}ov{\' a}, Jaroslava },
 language =  { czech },
 title =   { Rozpozn{\' a}v{\' a}n{\' \i} jako jeden z 
         p{\v r}{\' \i}stup{\accent23 u} proozum{\v e}n{\' \i } 
         slo{v z}it{\' y}m jev{\accent23 u}m },
 e_title =  { Recognition as an approach to understanding
         complex phenomena },
 pages =   { 70-72 },
 year =    { 2003 },
 month =   { June },
 journal =  { Softvarov{\' e} noviny },
 publisher = { Softwarov{\' e} noviny, s. r. o. },
 address =  { Na vyhl{\' \i}dce 68, 190 00, Prague, Czech republic },
 issn =    { 1210-8472 },
 volume =   { XIV },
 number =   { 6 },
 importance = { 0 },
 authorship = { 50-50 },
 annote = { \v Cl\'anek stru\v cn\v e popisuje, co je
  rozpozn\'av\'an\'\i{}, jak\'e jsou z\'akladn\'\i{} kameny p\v
  r\'\i{}slu\v sn\'e teorie a d\'av\'a p\v rehled o
  z\'akladn\'\i{}ch \'uloh\'ach rozpozn\'av\'an\'\i{}. },
 e_annote = { The article defines the pattern recognition, briefly
  describes foundation stones of recognition theory and lists the
  basic tasks of pattern recognition. },
 keywords =  {pattern recognition, classification, },
 project =  {LN00B096},
}