@Article{Pajdla-Palatka-Smutny-SWNoviny03,
 IS = { zkontrolovano 05 Dec 2003 },
 author =   { Pajdla, Tom{\' a}{\v s} and
         Palatka, Petr and
         Smutn{\' y}, Vladim{\' \i}r },
 language =  { czech },
 title =   { Rozpozn{\' a}v{\' a}n{\' \i} Brailleova p{\' \i}sma },
 e_title =  { Braille Print Recognition },
 pages =   { 91-91 },
 year =    { 2003 },
 month =   { June },
 journal =  { Softvarov{\' e} noviny },
 publisher = { Softwarov{\' e} noviny, s. r. o. },
 address =  { Na vyhl{\' \i}dce 68, 190 00, Prague, Czech republic },
 issn =    { 1210-8472 },
 volume =   { XIV },
 number =   { 6 },
 importance = { 0 },
 authorship = { 15-10-75 },
 annote =   { Clanek predstavuje program OBR, ktery slouzi pro
  rozpoznavani Brailleova pisma - hmatoveho pisma pro nevidome. Program
  prevede vytisteny text do elektronicke formy podobne jako OCR
  programy. OBR je prikladem programu jehoz vyznamnou soucasti je
  rozpoznavani. },
 e_annote = { The article introduces program OBR, which recognize
  Braille prints. Program converts the printed documents in Braille
  into electronic text file by the process similar to OCR. The OBR
  is example of program, where the recognition algorithm is
  important part. },
 keywords =  { Braille prints, OCR, character recognition },
 project =  { MSM 212300013 },
}