Lužnice

116,6 Silniční most Majdalena 700 m vl Stravovací možnost Nákupní možnost km vl Hamr 2,5 km vp Chlum u Třeboně 3,5 km vp
116,5 stp Sjízdné za určitých podmínek
115,6 Přítok zprava Koštěnický p., chatový tábor 200 m vp, +400 m Jez bez propusti, stupeň, přehrada, stavidlo, hráz stp. Sjízdné za určitých podmínek stř. !! kameny
114,6 kam. práh Sjízdné za určitých podmínek za MV vp
113,5 Vodácké tábořiště Majdalena vl Ubytovací možnost Stánek nebo bufet Kostel vl, Majdalena 300 m vl Stravovací možnost Nákupní možnost Pošta Železniční nebo autobusová zastávka zast. Majdalena 500 m vl Místo obvyklého začátku plavby (437 m n. m.)
113,3 zátoka vl, kam. stupeň Sjízdné za určitých podmínek vl, dále občas stromy v korytě
111,8 Lávka pro pěší, +200 m stp Sjízdné za určitých podmínek zač. PR Meandry Lužnice, samoty U Tikalských vp
108,8 Jez bez propusti, stupeň, přehrada,
stavidlo, hráz Rozvodí 2 segmenty, přenášení mezi nimi, Silniční most, při sklopeném segmentu Sjízdné za
určitých podmínek !! prohlédnout, vp odbočuje Nová řeka, dále NPR Stará řeka, zarostlé zapadané koryto, ale romantické

Nová řeka

13,5 rozvodí, Nová řeka vp, +50m stp Sjízdné za
určitých podmínek vl (452 m.n.m.)
12,6 Lávka pro pěší Dlouhý most, začátek PR Novořecké močály, alej dubů vl
10,2 kam. práh Sjízdné za
určitých podmínek
7,5 Silniční most Stříbřec, 1,5 km vp Stravovací možnost Stánek nebo bufet Nákupní možnost Kaple Pošta Stará hlína 3,5 km vl
7,1 Turistická zajimavost pomník E Destinové vl, konec PR Novořecké močály
4,9 samota Krávovna vl
3,9 Vodácké tábořiště Starý Hamr vl Ubytovací možnost Stánek nebo bufet vl Mláka 1 km vl Stravovací možnost Nákupní možnost vl
3,8 Jez s propustí vlevo Možné přenášení vpravo Weinzettelův mlýn výška 3,0 Náhon vl !!, +300m Sjízdné za
určitých podmínek práh
2,3 Silniční most Stráž nad Nežárkou 2 km vp Stravovací možnost Nákupní možnost První pomoc,
Nemocnice Zámek Kostel 2-3 km vp
2,1 peřej
1,5 letní tábor vl Stánek nebo bufet vl
1,3 stp. Sjízdné za určitých podmínek vl
1,0 Silniční most
0,0 Přítok zleva do Nežárky na ř.km 25,1 (428 m n.m.)

Nežárka

25,1 Přítok zleva Nová řeka
24,0 rekr. středisko a Vodácké tábořiště vp Ubytovací možnost Stravovací možnost Stánek nebo bufet vp
23,9 Jez s propustí vpravo Možné přenášení vpravo výška 2,5 Nesjízdné, neprůjezdné zákaz plavby Náhon vl Zámek Jemčina 2 km vp
23,3 2 Jez bez propustí stp. Sjízdné za určitých podmínek v úseku 100 m
22,7 Silniční most Novosedly n. N 2km vl Zámek Jemčina 1 km vp několik Jez bez propustí stp. Sjízdné za určitých podmínek v úseku 2 km
16,9 Jez bez propustí stp. Sjízdné za určitých podmínek
14,6 Silniční most (Spálený most) Karlštejnská bašta 1 km vp
11,5 Jez s propustí vpravo Možné přenášení vpravo výška 1,8 Nesjízdné, neprůjezdné zákaz plavby Náhon vp Metel !!
8,8 Silniční most +50m !! Jez bez propustí Možné přenášení vpravo výška 0,9 Nesjízdné, neprůjezdné zákaz plavby Hamr vl Stravovací možnost Stánek nebo bufet Nákupní možnost Kostel Kaple byv. tvrz vl
8,7 Vodácké tábořiště vp Stánek nebo bufet vp
7,9 Jez bez propustí stp. !! válec
3,8 Možné přenášení vlevo Jez bez propustí výška 1,6 Náhon vp Krkavec peřej +200 m Jez bez propustí stp. !! Sjízdné za určitých podmínek letní tábor vl
2,3 Železniční most
1,7 Lávka pro pěší potrubí
1,1 Možné přenášení vlevo Jez s propustí vpravo Možné přenášení vpravo výška 2,0 Náhon vl = kanál Dekárka (+1 km Přítok zprava do Lužnice na ř. km 75,2)
1,0 Železniční most konec CHKO Třeboňsko
0,4 Silniční most Veselí nad Lužnicí vp vl Ubytovací možnost Stravovací možnost Stánek nebo bufet Nákupní možnost vp vl První pomoc, Nemocnice Pošta Kostel Kaple Muzeum Turistická zajimavost Informační centrum vl Místo obvyklého konce plavby (405 m n. m.) Železniční nebo autobusová zastávka Veselí n. L. 1,5 km vp
0,2 Vodácké tábořiště Na Ostrově vl Ubytovací možnost Stravovací možnost vl Místo obvyklého konce plavby Místo obvyklého začátku plavby (405 m n. m.)
0,0 Přítok zprava do Lužnice (na ř. km 74,5)

Zdroj: http://fortuna.kolin.cz/l_prog/kilometr/luznice.htm