33PVR - Počítačové vidění a virtuální realita

Letní semestr 2006/2007, 3 hodiny přednášky, 2 hodiny cvičení týdně.

Přednáška je v pátek od 11:00 do 13:15 v místnosti K9 (Šrámkova posluchárna).

Přednáška:  

prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc., hlavac@cmp.felk.cvut.cz
případně    Ing. Tomáš Werner, PhD., werner@cmp.felk.cvut.cz
Katedra kybernetiky, Fakulta elektrotechnická ČVUT

Cvičení: informace o cvičení, zde.

Ing. Tomáš Pajdla, PhD. (vedoucí cvičení) pajdla@cmp.felk.cvut.cz, RNDr. Martin Bujňák bujnam1@cmp.felk.cvut.cz, Ing. Tomáš Werner, PhD. werner@cmp.felk.cvut.cz

Studijní materiál: přejděte na tuto stránku

Praha, 26. února  2007

Týden semestru

Datum

Přednáší

Obsah přednášky

1 2.03.2007 V. Hlaváč Úvod do předmětu. Digitální zpracování obrazu z pohledu teorie signálů (krátký přehled). Geometrie 3D vidění (jedna kamera).
2 9.03.2007 V. Hlaváč Geometrie 3D vidění, více kamer. Detektory bodů zájmu v obraze. RANSAC (poslední dvě témata kvůli cvičení).
3 16.03.2007 V. Hlaváč Problém korespondence. Rekonstrukce 3D objektů z obrazů.
4 23.03.2007 V. Hlaváč Kamery, digitizéry, praktická kalibrace kamer, měření na základě obrazů v průmyslu.
5 30.03.2007 T.Werner Segmentace dvojrozměrného obrazu.
6 6.04.2007 V. Hlaváč Děkanský den. Přednáška není.
7 13.04.2007 V. Hlaváč Popis objektů v obraze. Invarianty. Lokální deskriptory.
8

20.04.2007

V. Hlaváč Barevné obrazy. Základy fyziologie lidského vidění.
9 27.04.2007 T. Werner Partie z geometrie 3D vidění potřebné pro cvičení.
10 4.05.2007 T. Werner Marrova teorie 3D vidění. Co je nového po 25 letech? Radonova transformace. Tomografie.
11 11.05.2007 V. Hlaváč Pohyb v obraze, analýza sekvencí obrazů. (1. část).
12

18.05.2007

V. Hlaváč Pohyb v obraze, analýza sekvencí obrazů. (2. část).
13 25.05.2007 T.Werner Reálné scény a virtuální realita
14 1.06.2007 T. Werner Analýza lékařských obrázků, příklady, přehled.

Stránku udržuje Václav Hlaváč, hlavac@fel.cvut.cz

Poslední změna 30.04. 2007