P001 Počítačové vidění a inteligentní robotika

Zimní semestr 2007/2008, 2 hodiny přednášek, bez cvičení.

Přednáška je v budově MFF UK na Malostranském náměstí 25, posluchárna S9 v pondělí 10:40 do 12:10

Přednášející

  1. prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc. (VH)
    Fakulta elektrotechnická ČVUT, katedra kybernetiky, Centrum strojového vnímání
    121 35 Praha 2, Karlovo náměstí 13, budova E, místnost 113, telefon 224 357 465
    hlavac@fel.cvut.cz
    , http://cmp.felk.cvut.cz/~hlavac
  2. Ing. Radek Mařík, CSc. (RM)
    Computer Associates, Praha
    , rmarik@gmail.com


Program přednášek 

č. datum kdo obsah předánášky
1 01.10.2007 VH Počítačové vidění: co je? Reprezentace obrazu. Vlastnosti digitálního obrazu. Fyzika vzniku obrazu.
2 08.10.2007 VH Zpracování obrazu jako 2D signálu. Fourierova a další lineární integrální transformace. Předzpracování (1. část) ve frekvenční oblasti.
3 15.10.2007 VH Předzpracování (2. část) v prostorové oblasti. Detekce hran. Prostor měřítek.
4 22.10.2007 VH Rozpoznávání, základní přehled..Segmentace obrazu.
5 29.10.2007 VH Popis objektů v obrazech. Detekce významných primitiv v obraze.
6 05.11.2007 VH 3D vidění, Geometrie jedné a více kamer.
7 12.11.2007 RM Matematická morfologie.
8 19.11.2007 VH Problém korespondence. Rekonstrukce 3D scény z 2D obrazů.
9 26.11.2007 RM Barva. Komprese obrazů.
10 03.12.2007 VH Pokyb v obraze. Detekce pohybu. Optický tok.
11

10.12.2007

RM Sledování ve videosekvencích. Komprese videosekvencí.
12 17.12.2007 VH Úvod do robotiky. Kinematika.Senzory robotů.
  31.12.2007   Neučí se. Bez přednášky. Problém korespondence. Rekonstrukce 3D scény z 2D obrazů.
13 07.01.2008 VH Kognitivní robotika. Telerobotika.

Elektronické kopie prezentací na přednáškách: jsou k dispozici na www, a to některé v češtině (klikněte sem) a některé v angličtině (klikněte sem).

Doporučená literatura:

  1. Hlaváč V., Sedláček M.: Zpracování signálu a obrazu, skriptum FEL ČVUT,  Vydavatelství ČVUT, 2. vydání, Praha 2004 (od kapitoly 8).
  2. Šonka M., Hlaváč V., Boyle R.: Image Processing, Analysis, and Machine Vision, 3rd edition, Thomson Engineering, Toronto, Canada, 2007.
    kapitoly ze staršího vydání z roku 1999 poskytuji v pdf. Prosím, jen pro Vaši osobní potřebu, nešiřte.
    kap. 5 (segmentace), kap. 6 (popis objektů), kap. 9 (3D vidění, geometrie, radiometrie), kap. 10 (použití 3D vidění)

Zkouškové termíny, budou upřesněny před začátkem zkouškového období, vždy v pracovně V. Hlaváče v areálu ČVUT, Praha 2, Karlovo náměstí 13, budova G ve dvoře, katedra kybernetiky, 1. patro, místnost G101. Od vstupních dveří do budovy volejte linku 7465. Přihlašování na zkoušku přes emailem nejméně 48 hodin předem.
 

Průběh zkoušky: orientační písemka ověřující v 5-7 otázkách přehled, píše se asi 30 min. Podrobnější studentova znalost se ověřuje diskusí nad vědeckým článkem, který si student přinese vytištěný a bude ho mít přečtený. Článek má souviset s počítačovým viděním, robotikou či rozpoznáváním. Dobrým zdrojem jsou špičkové časopisy (např. IJCV, IEEE PAMI, Image Understanding, Image and Vision Computing) a konference ECCV, ICCV, CVPR). Článek nám dovolí v diskusi jít do hloubky, protože student téma bude znát.

Stránku spravuje Václav Hlaváč, hlavac@fel.cvut.cz
Poslední modifikace: 02.10. 2007 09:22