33PVR 2007 - DU - 01 - Rektifikace

Vstup: Fasada domu ze strany tak, aby se silne projevovalo perspektivni zkresleni.

Výstup: Transformovat obraz tak, aby se dostal frontoparalelní pohled.

Termíny: paralelka 101 do 26.03.2007 23:59, paralelka 104 29.03.2007 23:59.Nápověda: Frontoparalelní pohled znamená, že

  1. úhly, které jsou pravé v rovině fasády, jsou pravé i v obraze
  2. poměr libovolných dvou vzdáleností v rovině fasády je stejný jako v obraze.
Toho se dosáhne transformací vstupního obrazu homografií. Parametry homografie se určí ze čtyřech nebo více bodových korespondencí.

Úlohy řešte v Matlabu
Funkce MATLABu užitečné pro úlohu: ginput, svd (případně null), interp2


Vstupni obrázky:

Nacházejí se na adrese "http://cmp.felk.cvut.cz/cmp/courses/PVR/2007/Labs/obrazky1/N.jpg", kde N je číslo které vám bylo přiděleno. Ukázka obrázku :

"obrazky1/1.jpg" "obrazky1/10.jpg" "obrazky1/20.jpg"