33PVR ZIMA 2007 - DU - 01 - Tapetovanie


Figura 1.


Vstup: Obrázok objektu (tento) s vyznačenými štvor-uholníkovými oblasťami a jeden ľubobolný vami zvolený obrázok. Štvoruholníkové oblasti zadá uživateľ pomocou myšky.

Výstup: Vami zvolený obrázok bude vkreslený do vyznačených oblasti prvého obrazku.

Termíny: Obe paralelky do 31.10.2007 23:59.Nápoveda: Spočítajte homografiu transformujúcu všetky 4 rohy vášho obrázok do rohov preddefinovaného štvoruholníka. Transformujte obrázok pomocou spočítanej homografie a vkreslite ho do obrazku s objektom (tak ako je to ilustrované vo Figúre 1.). Toto zopakujte pre všetký štvoruholníky, ktoré zadá užívatel pomocou myšky.

Úlohy riešte v Matlabu
Funkcie MATLABu užitočné pre úlohu: ginput, svd (případně null), imtransform, interp2


Vstupný obrázok:

klikni pre väčší obrázokMartin Bujňák sedí v místnosti G103, telefon 5732Marián Uherčík sedí v místnosti G105, telefon 5729Zdenka Uhríková sedí v místnosti G10, telefon 7458