1           Robot CRS


1.1     Grafická část

obr1_robotOrientaceobr2_robotOrientace6

Obr.1.1: Orientace robotu A465 v prostoru              Obr.1.2: Orientace nástroje v podprostoru

obr3_robotKlouby

Obr. 1.3: Orientace os 6 kloubů robotu A465

A465_narys

Obr. 1.4: Rozsah pracovního prostoru – bokorys, nárys

A465_pudorys

Obr. 1.5: Rozsah pracovního prostoru – půdorys


1.2     Rozsahy a rozměry CRS-A465

Část těla robotu

Nové značení

Rozsah

Jednotky

Base

l1

330

mm

Shoulder to elbow

l2

305

mm

Elbow to wrist pivot

l3

330

mm

Wrist pivot to tool

l4

211

mm

JOINT

(JT)

1

j1

+175 až -175

°

2

j2

+90 až -90

°

3

j3

+110 až -110

°

4

j4

+180 až -180

°

5

j5

+105 až -105

°

6

j6

+180 až -180

°

        Tab.1.1: Rozsahy kloubů a rozměry článků robotu

Další obrázky dodané panem Janem Brabcem:
Rozměry robotu CRS (PDF)

Rozměry robotu CRS (DXF)

Souřadnicové systémy na robotu CRS (PDF)

Souřadnicové systémy na robotu CRS (DXF)