A4M33TZ 2010: Domácí úkol č. 6 - DU-06

Najděte homografii, která zobrazuje obraz

http://cmp.felk.cvut.cz/cmp/courses/TZ/2010/HomeWorks/HW-06/im/id.jpg

(parametr id je Vaše pořadí v seznamu studentů předmětu)

na referenční obraz

http://cmp.felk.cvut.cz/cmp/courses/TZ/2010/HomeWorks/HW-06/00.jpg

a doplňte zakrytý černý čtverec v obrazu id.jpg

Korespondence mezi obrazy získáte ručním odečtením pomocí příkazu

>>[v,u]  = ginput(1);

Odečtěte >=10 korespondencí a nejlepší homografii získejte výběrem čtveřic z deseti
a minimalizací maximální chyby na všech korespondencích.

  1. Nakreslete obrazy a do nich odečtené korespondence
  2. Vypište normalizovanou matici homografie H/H(3,3)
  3. Nakreslte obraz s doplněným čtvercem.

 Vypracovanou úlohu tvoří zip archiv obsahující:

  1. hom_id.m - skript řešící úlohu (id je Vaše pořadí v seznamu studentů)
  2. zprava.pdf - zpráva popisující vaše řešení a obsahjící ilustrace 1-5 popsané výše.

Zpět na stránky předmětu.