X33PVR Počítačové vidění a virtualní realita

Studijní materiál
 

Kniha: Šonka M, Hlaváč, V., Boyle R.: Image Processing, Analysis and Machine Vision, 3rd edition, Thomson Engineering, Toronto, April 2007, 829 s. (několik kusů je k dispozici v knihovně Centra strojového vnímání katedry kybernetiky FEL).

Kniha: Svoboda T., Kybic J., Hlaváč V.: Image Processing, Analysis and Machine Vision - A Matlab Companion,  Thomson Engineering, Toronto, September 2007, 255 s. Matlabské kódy jsou volně ke stažení na http://visionbook.felk.cvut.cz/

Okruhy ke zkoušce (v .pdf formatu).

Studijni material = pět kapitol z knihy Sonka, Hlavac, Boyle: Image processing, analysis and Machine Vision, PWS Boston 1999, 2nd edition. (v .pdf formatu, jen pro osobní potřebu studentů, prosím, nešírit!)
Kapitola 5 - Segmentace
Kapitola 6 - Popis objektů v obrazech
Kapitola 9 - Geometrie 3D vidění
Kapitola 10 - Použití 3D vidění
Kapitola 15 - Analýza pohybu

Průsvitky přednášek
jsou k dispozici na www, a to některé v češtině (klikněte sem) a některé v angličtině (klikněte sem).
Přednášky Ing. Tomáše Wernera, PhD z loňska. MinCur a MaxSum, projektivní rekonstrukce (fotografie černé tabule).

Průběh zkoušky
Zkouška se skládá ze dvou částí: (a) písemky, (b) podrobnější diskuse o studentem vybraném tématu. K části (b) si student vybere, přečte a přinese ke zkoušce vědecký článek z nedávné doby (řekněme ne starší než pět let) vztahující se k probíranému tématu. Přeji si, aby článek byl ze špickového vědeckého časopisu (např. IEEE Transactions on Pattern analysis and Machine Intelligence, IEEE Transactions on Image Processing, International Journal on Computer Vision, Image Vision and Computing, atd.).

Hodnocení v předmětu (celkem 100 bodů): 40 bodů za práci ve cvičení (ohodnotí cvičící), 30 bodů  písemka u zkoušky, 30 bodů ústní zkouška.
Známka: 0-50 bodů = nevyhověl(a), 51-70 bodů = dobře, 71-85 bodů = velmi dobře,  86-100 bodů = výborně.

V. Hlavac, hlavac@fel.cvut.cz
Posledni modifikace 24.09.2008 01:36