PVI - Spojování obrazů


Vypracovali: Petr Leitner, Tomáš Doležal

Zadání

Cílem úlohy je spojit dvě různé fotky pořízené z jednoho místa. Jako vstupní jsme použili tyto fotky:


Řešení

Pro úspěšnou transformaci jednoho z obrázků potřebujeme znát transformační matici H. Mezi body původního a transformovaného obrázku platí vztah:

bla bla


Pro vypočtení matice H potřebujeme znát alespoň čtyři dvojice korespondečních bodů mezi původním a transformovaným obrízkem. My jsme použili dvojic více:


Zadání korespondenčních bodů

Zdrojový kód programu

Výsledky

Obrázky se povedlo úspešne složit. Rohy vysledneho obrazku jsme spocitali funkci MIN a MAX aby obrazek nemel zbytecne cerne okraje.Závěr

Obrázky se nám podařilo úspěšne spojit do jediného panoramatu. Přechod mezi oběma částmi je přesto viditelný, hlavně proto, že oba původní obrázky nemají stejné barevné podání.