Skládání obrazů

Vypracovali: Martin Šimůnek a Pavel Konečný

 

Zadání:

Cílem této úlohy bylo složení dvojice obrazů do jednoho. Oba obrazy zobrazovaly stejný objekt, ale při různém natočení kamery. Výsledný obraz měl vzniknout překrytím a těchto dvou obrazů.

Řešení:

Nejprve bylo třeba vybrat v obou obrazech korespondující body. Přesnost určení korespondujících dvojic velmi ovlivní vzhled výsledného obrazu. Následující obrázek ukazuje námi zvolené dvojice bodů.

 

Tyto korespondující dvojice bodů nám umožňují vypočítat matici homografie. Pro tento výpočet bylo použito vzorce a* [u, v, 1]T = H * [x, y, 1]T . Pomocí matice homografie jsme schopni vypočítat souřadnice bodů ve výsledném obrázku. Transformaci bodů z obrázku B do obrázku A provedeme pomocí vztahu A = inv(H) * B. Výsledný obraz vytvoříme tak, že jeden z obrazu přeneseme se stejnými souřadnicemi a druhý obrázek transformujeme pomocí výše uvedeného vztahu a testujeme, zda daný bod padne do výsledného obrazu. Postup řešení úlohy v programu Matlab je uveden v přiloženém souboru.  Následující obrázek ukazuje výsledek skládání.

 

Závěr:

Při podrobnější studii lze z výsledného obrazu zjistit, že pravý obraz je oproti levému vertikálně posunut. To je způsobeno jistou nepřesností při označení korespondujících bodů. Jinak je výsledek zdařilý a úloha dobře demonstrovala problematiku skládaní obrazů.