next up previous
Next: Úvod a popis problému

Výběr modelu pomocí
metody cross-validation
Cvičení z RPZ

Vojtěch Franc, Ondřej Drbohlav

Ondrej Drbohlav 2002-10-30