Diplomové práce - Diploma Theses

Tématické okruhy, 33DP


Tomáš SvobodaAktivní clona proti oslnění
Tomáš SvobodaChytré prohledávání videoobsahu - Smart Videobrowsing and Search
Tomáš SvobodaDetekce a sledování hlavy v kognitivním multikamerovém systému
Tomáš SvobodaGenerování 3D animovaných scén a jejich snímání několika kamerami současně
Tomáš SvobodaImplementation of ADAS feature fusion in OpenCL and performance comparison on different platforms
Tomáš SvobodaImplementation of RPC solution for running of arbitrary SW module on embedded HW
Tomáš SvobodaInterpretace Lidarových dat v automotive aplikacích
Tomáš Svoboda, Karel ZimmermannKlasifikace siluet pro kognitivní multikamerový system
Tomáš SvobodaKognitivní multikamerový systém pro telepresenci a virtuální realitu.
Tomáš SvobodaLearnable predictors for detection and tracking in images and videos
Tomáš Svoboda, Karel ZimmermannModelování pohybu člověka pro kognitivní multikamerový systém
Tomáš SvobodaMultimodal recognition of objects and victims
Tomáš SvobodaOdhad parametrů obrazového strukturálního modelu
Tomáš Svoboda, Jan Krepspagemove plugin pro dokuwiki
Tomáš SvobodaPTZ virtuální kamera z všesměrového obrazu
Tomáš Svoboda, Karel ZimmermannRobustní trackování příznakových oken rigidních objektu pro 3D rekonstrukci
Tomáš Svoboda, Karel ZimmermannTrackování rigidních částí člověka pro kognitivní multikamerový systém
Tomáš SvobodaVisual odometry (SLAM) from omnidirectional camera
Karel ZimmermannAction recognition in long videos
Karel ZimmermannAutomatické vyhodnocování algoritmů počítačového vidění
Karel ZimmermannAutonomní řízení robotu na nestrukturovaném terénu
Karel Zimmermann, Tomáš SvobodaDetekce objektů náhodně inicializovaným sledováním
Karel Zimmermann, Tomáš SvobodaKalibrace kamery a 3D laserového scaneru pro robota záchranáře
Karel ZimmermannPath prediction for driving assistance systems based on machine learning.
Karel Zimmermann, Tomáš SvobodaSledování objektu ve 3D pro virtuální realitu.
Karel ZimmermannSledování více objektů v multikamerovém systému
Petr DoubekUmístění kamer do půdorysu
Petr DoubekVyhodnocení rozvržení střihu ve vícekamerové sekvenci