Skip to content

view

Daniel Novák
presents
Single Unit Neuronal Analysis in Parkinson Desease (habilitation lecture)
 
On 2017-01-11 13:00
 
Psychological changes can be observed in Parkinson's patients treated with deep
brain stimulation, including hallucinations, depression or apathy. It is
therefore important to understand the mechanisms in the subthalamus nucleus,
which can be partly decribed by microelectrode recordings of individual
neurons.

The lecture will be focuse on detection and classification of neuronal action
potentials, identification of different nucleus during the intraoperative
exploration and description of the emotional functions during the STN deep
brain
stimulation.

-
Analýza jednotkové neuronové aktivity v Parkinsonově chorobě

U Parkinsonových pacientů léčených hloubkovou mozkovou stimulací mohou
být pozorovány psychologické změny, a to včetně halucinací depresí či
apatie. Proto je důležité porozumět mechanismům v subthalamické (STN)
částí jádra, např. zpracováním záznamů jednotlivých neuronů, které
částečně popisují dynamické procesy v STN jádru. 

Přednáška se bude věnovat detekci a klasifikaci akčních potenciálů
neuronů, identifikaci motorických jader během peroperační explorace a
popisu emoční funkce STN jádra na základě vizuální stimulace  podnětů 
s afektivním nábojem. 
Back to the list