fotografie

Jan Hadáček

email: hadacja2(at)fel(dot)cvut(dot)cz
tel: +420 608 566 601
jabber/gtalk: banhof(at)jabbim(dot)cz
Aktuální úkol: Rozpoznávání oblastí TextSpotterem aktuálně nedetekovaných jako znaky