HLEDÁ SE STUDENTSKÁ ODBORNÁ SÍLA

na pomoc při pořizování a vyhodnocování statistických údajů (většinou dohledávání na webu, popř. v literatuře).
(Spolupráce může mít formu semestrálního projektu, prázdninové stáže nebo brigády apod.)

Kontakt: Mirko Navara