HLEDÁ SE STUDENTSKÁ ODBORNÁ SÍLA

na pomoc při pořizování statistických údajů (většinou dohledávání na webu, popř. v literatuře).
Spolupráce v 1. pololetí 2007.

Kontakt: http://cmp.felk.cvut.cz/~navara, navaramath.feld.cvut.cz