Vybraná témata (zdařilých) semestrálních prací ze statistiky

(Výběr má sloužit k inspiraci pro semestrálky; testovaní generátorů náhodných čísel a Sportky už jsme viděli mockrát. Jména uvádím proto, že si to autoři zaslouží, ne proto, abyste po nich ještě něco chtěli.)

2006

2005

2004

2003

2002

2001