PRAVDĚPODOBNOST, STATISTIKA A TEORIE INFORMACE *01PSI (A0B01PSI, AD0B01PSI, QB-PSI, A8B01PSI)

See also the English course Probability, Statistics, and Theory of Information (AE0B01PSI).

Viz též nové stránky předmětu na Course Ware, navazující předmět A0B01TIK Teorie informace a kódování

Přednášející: Mirko Navara
Cvičící: Ladislav Průcha, Miroslav Korbelář
Zkoušející pro všechny české varianty předmětu: Mirko Navara, Ladislav Průcha, Miroslav Korbelář


Dotazy a připomínky: http://cmp.felk.cvut.cz/~navara (Než pošlete dotaz, přesvědčte se, že na webu na něj není odpověď.)