PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA (B0B01PST) - OBSAH CVIČENÍ

Hlavní stránka předmětu

Následkem svátků nejsou cvičení synchronizována.

 1. Test z prerekvizit. Elementární pravděpodobnost (kombinatorické úlohy). Střední hodnota diskrétní náhodné veličiny.
 2. Matematický model pravděpodobnosti. Elementární jevy, množinová reprezentace jevů a vlastnosti pravděpodobnosti. Nezávislost jevů. Podmíněná pravděpodobnost. Věta o úplné pravděpodobnosti, Bayesova věta.
 3. Směs náhodných veličin. Druhy náhodných veličin (diskrétní, spojité a smíšené). Rozklad smíšené náhodné veličiny na směs diskrétní a spojité. Popisy náhodných veličin.
 4. Střední hodnota náhodné veličiny a její vlastnosti. Rozptyl a další charakteristiky náhodné veličiny. Náhodný vektor, sdružené rozdělení. Binární operace s náhodnými veličinami. Počítání s nezávislými náhodnými veličinami.
 5. Výběrový průměr, výběrový rozptyl. Odhad parametrů rozdělení.
 6. Čebyševova nerovnost. Centrální limitní věta.
 7. Práce se statistickými tabulkami. Intervalové odhady střední hodnoty a rozptylu.
 8. Metoda momentů. Metoda maximální věrohodnosti. Testy střední hodnoty a rozptylu.
 9. Testy rovnosti středních hodnot a rozptylů dvou rozdělení. Párový pokus.
 10. Testy dobré shody (rozdělení a modelu, dvou rozdělení), test nezávislosti dvou diskrétních náhodných veličin, testy korelace.

  Na 10. nebo 11. cvičení bude zápočtový test z pravděpodobnosti a statistiky. (cvičící mohou stanovit jiný termín).

 11. Pravděpodobnosti stavů Markovových řetězců.
 12. Klasifikace stavů Markovových řetězců.
 13. Asymptotické vlastnosti Markovových řetězců.

Za stránku odpovídá: http://cmp.felk.cvut.cz/~navara