33DZO Digitální zpracování obrazu

Cvičení

Cvičení se koná v pondělí mezi 16:15 a 19:30 v učebně K220, pravděpodobně ve dvou skupinách po 4 hodinách každé dva týdny. Časová organizace bude upřesněna na prvním cvičení dle konečného počtu přihlášených studentů.

Přednášky


Obsah cvičení

 1. Úvod do Matlabu. Korekce jasu a kontrastu.
 2. Práce s histogramem a jeho ekvalizace. Geometrické transformace obrazu.
 3. Houghova transformace.
 4. Hledání korespondencí.
 5. Registrace obrazu I. Registrace obrazu II.
 6. Zadání zápočtové úlohy.

Vyhodnocení výsledků semestrální práce

Vyhodnotili jsme výsledky vašich algoritmů na testovací sadě. V systému na odevzdávání úloh najdete také celková ohodnocení prací na semestrálních úlohách. Skóre dosažené v testech funkcionality bylo přepočteno na body [12b].

Výsledky semestrální práce na trénovací množině

Vyhodnotili jsme výsledky některých vašich algoritmů (tabulku budem postupne updatovat) na trénovací sadě, skontrolujte si prosím jestli nedošlo k nějakým chybám, k odevzdání špatné verze skriptů, verze s neoptimálními hodnotami parametrů a pod.

Jak vypracovat zprávu

Úlohy z prvních cvičení se odevzdávají vždy do cvičení následujícího po cvičení na němž byly zadány, a to ve forme stručné písemné zprávy. Zpráva by měla obsahovat následující informace:

 1. Vaše jméno a jméno kolegy s nimž jste pracovali.
 2. Zadání.
 3. Vstupní data.
 4. Popis principu řešení. Pokud vám něco nefunguje, zdůvodnění proč.
 5. Nejdůležitejší část zdrojáku v MATLABu, zhruba 10-15 řádek kódu.
 6. Požadované výstupy (individuální v každé úloze - obrázky, grafy, tabulky, číselné hodnoty ...).
 7. Zavěr, ve kterém budou zhodnoceny dosažené výsledky a další komentáře jako např. využití metody v praxi, atd.

Akceptované formáty zprávy jsou: elektronicky PDF, PostScript, zazipovaný adresář se zprávou v HTML + všechny potřebné linky (obrázky). Zprávu v elektronické formě odevzdávejte pomocí této webové stránky. Termín odezvdání je do následujícího cvičení. Každý týden zpoždění je penalizován ztrátou jednoho bodu.

Hodnocení úloh a podmínky získání zápočtu

Každá zpráva ze cvičení se hodnotí 0-X body podle obtížnosti (kde X je plný počet bodů za danou úlohu, čím líp vypracovaná zpráva, tím více bodů), semestální práce 0-20 body. Podmínkou získání zápočtu je vypracování všech úloh, odevzdání všech zpráv včetně zápočtové úlohy, a ziskání nejméně 40% celkových bodů ze cvičení. Body získané ze cvičení se započítávají do bodů ke zkoušce (100% bodů ze cvičení odpovídá 5 bodům ke zkoušce) a sčítají se s body ze zkouškové písemky (max 20 bodů).

Aktuální bodové hodnocení

Poslední změna 13.11.2006.