Exkurze do Koito Czech a Solar Turbines

Pátek 4.10.2019

Dovoluji si Vás pozvat na exkurzi pořádanou katedrou kybernetiky FEL ČVUT a oddělením robotiky a strojového vnímání CIIRC ČVUT do podniků:

 

 Koito Czech s.r.o., závod Žatec

http://www.koito-czech.cz/

car_01

 Solar Turbines, závod Žatec

https://www.solarturbines.com/

 

 

 

Exkurze je zaměřena na nasazení a provoz robotických pracovišť, provedou nás pracovníci technologie a údržby. Návštěva bude doplněna o diskuse v prostorách školicích pracovišť.

Vítáni jsou zájemci z řad studentů robotiky, řídicí techniky, automatizace. Exkurze je určena všem studentům od bakalářského studia po doktorandy, včetně pracovníků fakult elektrotechnické a strojní.

Nejdříve navštívíme závod Koito Czech v Žatci, kde si prohlédneme výrobu světlometů do osobních automobilů. Ve firmě Lindab si prohlédneme robotizovanou výrobu prvků vzduchotechnického potrubí.

 

 

Technické pokyny:

Doprava bude zajištěna autobusem, odjezd ze stanice metra Dejvická, poblíž autobusové zastávky na ulici Evropská směrem z města (odjezdy autobusů 340 a 350) Místo srazu..

Oblečení účastníků: dlouhé kalhoty, pevné, uzavřené boty, nejlépe pracovní, ale i trekové či pohory dobře vyhoví, určitě bez podpatků. Doporučuji oděv, který snese mírné ušpinění.

Zákaz fotografování a natáčení v celém areálu navštívených podniků.
Zákaz požíváni alkoholických nápojů před i během prohlídky - v případě podezření na alkohol bude návštěvníkovi provedena dechová zkouška. Při nedodržení podmínek, nebudou účastníci vpuštěni do areálu.

V program není počítáno s obědem, doporučuji si vzít svačinu a pití.

 

 

Předběžný časový program:

7:45 sraz účastníků, odjezd od stanice metra Dejvická

9:30 příjezd do Koito Czech.

11:30 odjezd z Koito Czech,

12:00 příjezd do firmy Solar Turbines

14:30 odjezd z firmy Solar Turbines

16:00 očekávaný příjezd na stanici metra Dejvická

 

Tato stránka vystihuje současný stav informací. Sledujte, prosím, poslední změny, zvláště těsně před odjezdem. Kapacita exkurze je maximálně 40 studentů. Zájemci s registračním číslem (bráno podle data přihlášení) nad kapacitu se stávají automaticky náhradníky, ti s číslem nižším nebo rovným mají účast jistou. Předpokládám, že někteří odpadnou, takže je vysoká naděje, že se dostane na všechny zájemce. Prosím Ty, kteří se nemohou zúčastnit, aby se odhlásili v přihlašovacím formuláři.  

 

Organizaci zajišťuje Vladimír Smutný, telefon 224 357 280, 604 236 020, smutny@ciirc.cvut.cz.  Přihlašovací formulář, Seznam přihlášených podle priorit.