Mipham rinpočhe v Těnovicích, MLK'09

Víkend před MLK


MLK
nasvětkoukal Jéňa, 26.6.-6.7.2009