Doostřování fotografií ve Photoshopu

Cílem této praktické části cvičení je podívat se na nástroje a techniky pro doostřování fotografií, které Photoshop nabízí. Ukážeme si, že přímé použití dostupných nástrojů nevede na optimální výsledek doostření. Je tedy třeba rozumět, jak nástroje fungují, jaké mají vlastnosti a jak je vhodně zkombinovat.

 

Co je doostření?

Doostření je zvýšení kontrastu podél hran v obraze. Provádí se ztmavením tmavých tónů v okolí hrany a zesvětlením světlých tónů v okolí hrany. Doostřením vzniká halo v okolí hran.


Výchozí obraz.


Řez podle červené linky.


Doostřený obraz.


Řez podle červené linky.

Proč doostřujeme?

Otázka tedy není Doostřit?, ale Kdy, jak a jakými nástroji doostřit?

Problém šumu

Zdroj šumu v digitální fotografii

Odstranění šumu

Rady:

Tři účely doostření

Při doostřování bereme v potaz:

Doostření a zdroj obrazu

Různé vstupní zařízení mají různé typy šumu:

Důležité je vzít v potaz také:

Doostření a obsah obrazu

Doostření a použití obrazu

Pro dané zařízení víceméně deterministický proces.

Analýza nástrojů pro doostřování

Stáhněte si následující doostřování obrazec, na kterém budeme zkoumat vlastnosti doostřovacích nástrojů Photoshopu.


obr. 1

Photoshop nabízí několik doostřovacích nástrojů: Sharpen, Sharpen More, Sharpen Edges, Unsharp Mask a Smart Sharpen. Všechny najdete v menu Filter → Sharpen. V naší analýze se zaměříme na nástroj Unsharp Mask.

Úkol: Vyzkoušejte si chování jednotlivých nastavení funkce Unsharp Mask na doostřovacím obrazci z obrázku 1.

Amount (množství)

Nastavuje sílu doostřovacího haló efektu. Čím nastavíme vyšší hodnotu Amount, tím menší rozdíl intenzit v obraze je potřeba k tomu, aby intenzita haló efektu byla nastavena na maximum (úplně bílá vs. úplně černá).

Amount = 100
Amount = 300
Amount = 500

Radius (poloměr)

Tip: Šířka je ve skutečnosti směrodatná odchylka normálního rozdělení, které je použito pro definici okolí pixelu použitého při ostření.

Určuje šířku haló efektu. Všimněte si, že šířka efektu závisí také na kontrastu hrany, která je doostřována. To není úplně to, co bychom chtěli.

Pokud doostřujeme, v závislosti na obsahu snímku použijeme menší hodnotu pro obrázky s množstvím malých detailů, na portrét použijeme naopak spíše větší hodnotu. Při doostřování tedy hledáme poloměr, který je vhodný pro daný obrázek.

Radius = 0.4
Radius = 1
Radius = 5

Threshold (práh)

Říká, jak velký musí být kontrast hrany, aby byla doostřena. Všimněte si na následujícím obrázku, jak se zvětšuje nedoostřená oblast směrem doleva.

Threshold = 0
Threshold = 10
Threshold = 30

Toto nastavení použijeme například pro objekty s jemnou texturou (kůže), kterou chceme uchránit od doostření. Nicméně stupeň ochrany je spíš malý a pro větší hodnoty vytváří nepřirozené přechody mezi doostřenými a nedoostřenými oblastmi.

POZOR: V reálném obrázku se efekty různě kombinují, hrany nejsou takto jednoznačné!

Doporučení:

Problémy Unsharp Mask

Zkuste si doma: Některé tyto problémy se snaží řešit Smart Sharpen. Můžete si zkusit udělat porovnání Unsharp Mask a Smart Sharpen na doostřovacím obrazci z obrázku 1.

Pokročilejší nedestruktivní techniky doostřování

Abychom mohli pracovat s doostřováním o něco flexibilněji, použijeme vrstvy. Zároveň nám to umožní dělat nedestruktivní zásahy do obrazu. Navíc budeme moci použít masky pro aplikaci ostření jen na část obrazu.

Pro demonstraci principů práce s vrstvami budeme používat následující obrázek (stáhněte si ho).


obr. 2

Doostřování a vrstvy

Tip: Může být výhodné kopii vrstvy rozmazat pomocí Gaussian Blur.
 1. Vytvořte novou vrstvu jako kopii vrstvy pozadí (pravý klik na vrstvu, Duplicate layer)
 2. Snižte neprůhlednost vrstvy na cca 66%. Umožní nám to po aplikaci doostření nejen ubírat, ale i přidávat na síle doostření snižováním nebo přidáváním neprůhlednosti.
 3. Nastavte si mísení (blending) vrstev na 'Luminosity'. Zabráníme tak nechtěným posunům barevných odstínů.
 4. Vytvoření hranové masky Tip: Modrý kanál většinou není moc vhodný, protože bývá nejvíc zašuměný.
  • Vyberte barevný kanál, ve kterém jsou hrany, které nás zajímají dobře viditelné. Můžete použít funkci pro míchání kanálů ImageCalculations. Dobře funguje smíchání červeného a zeleného kanálu metodou Pin Light.
  • Aplikujte na tento kanál detekci hran (Filter StylizeFind Edges)
  • Místa určená k doostření budeme potřebovat světlá, ostatní tmavá. Invertujte intenzity pixelů masky (Ctrl-I).
  • Vyhlaďte masku pomocí FilterBlur Gaussian Blur. Šířku gaussiánu volte tak, abyste zachovali hrany, které chcete doostřit. Toto rozostření také zajistí, aby přechod mezi ostrou a neostrou částí obrazu byl plynulejší.
  • Zvyšte kontrast masky (viz cvičení na křivky). Ovlivníte tím sílu doostření pro různě výrazné hrany a uchráníte před doostřením jemnou texturu. Platí, že čím světlejší je pixel v masce, tím silněji na něj bude aplikováno doostření.
  • Převeďte hranovou masku na masku ostřicí vrstvy vytvořené v kroku 1: Ctrl-klik na kanál s hranovou maskou; u ostřicí vrstvy Add layer mask (ikonka s kolečkem dole v panelu s vrstvami). Tip: Pro náhled výsledku doostření používejte zvětšení 200%, 400%, ... abyste minimalizovali efekty interpolace při vykreslování.
 5. Nyní můžete aplikovat doostření pomocí Unsharp Mask na vrstvu s maskou. Jelikož ostření bude aplikováno pouze na hrany, můžeme aplikovat v případě potřeby silnější doostření, aniž bychom poškodili zbytek obrazu.

Poznámky: Šířku doostřovacích haló efektů ovlivňujete (do jisté míry) pomocí rozmazání gaussiánem. Přechod mezi ostrými a neostrými hranami kontrolujete pomocí nastavení kontrastu.

Úkol: Porovnejte doostření pomocí hranové masky a globálního doostření s použitím stejných nastavení Unsharp Mask.

Doostřování a tonální rozsahy

Obzvláště v prvních dvou doostřovacích průchodech (zdroj a obsah obrazu) chceme chránit extrémní stíny a jasy před nežádoucím přeostřením. K tomu použijeme Blend If nástroj (Dvojitý klik na thumbnail ve vrstvě). Ten umožňujě omezit prolínání vrstev (v našem případě tedy aplikaci ostření) jen na určitý rozsah intenzit.

Následující obrázek ukazuje příklad toho, jak nastavit Tip: V preview Blend If můžete dobře sledovat efekt vašeho nastavení např. na obrázek 1. Blend If, aby ostření proběhlo jen ve středních tónech. Šoupátka rozdělíte tak, že držíte klávesu Alt.

Úkol: Aplikujte Blend If na ochranu velmi kontrastních a málo kontrastních oblastí na ostřícím obrazci z obrázku 1. Pozorujte chování pro různá nastavení Blend If.

Pro názornost volte velké rozmazání hranové masky a velký poloměr Unsharp Mask.

Shrnutí použití vrstev, hranové masky a tonálních roszahů

Tip: Celý postup se přímo nabízí, aby byl automatizován pomocí Actions.

High Pass filtr

Jiný způsob doostření využívá High Pass filter, který hledá v obraze vysoké frekvence. Použijeme ho opět pro vytvoření masky. Výsledkem tohoto doostřovacího postupu bude lokální zvýšení kontrastu bez vytvoření (či zvětšení) nežádoucích haló efektů. Tento postup má široké uplatnění, nicméně v našem víceprůchodovém doostřování bychom ho použili nejlépe pro doostření před samotným vytištěním.

Postup budeme demonstrovat na tomto obrázku (stáhněte si ho)


obr. 3

 1. Vytvořte novou vrstvu jako kopii vrstvy pozadí (pravý klik na vrstvu, Duplicate layer)
 2. Snížte neprůhlednost vrstvy na cca 66%. Umožní nám to po aplikaci doostření nejen ubírat, ale i přidávat na síle doostření snižováním nebo přidáváním neprůhlednosti. Tip: 50% šedá v masce pro Overlay mísení znamená "zde neaplikuj".
 3. Nastavte si mísení (blending) vrstev na 'Overlay'. Tento mód funguje víceméně tak, že zvyšuje kontrast.
 4. Aplikujte na novou vrstvu High Pass filtr (FilterOtherHigh Pass). Poloměr volte mezi 0.8 až 3 pixely.
 5. Opět můžete vyzkoušet omezit efekt doostření jen na střední tóny pomocí Blend If.
Úkol: Aplikujte doostření pomocí High Pass filtru na obrázek 3 a porovnejte výsledný efekt se zvýšením celkového kontrastu pomocí křivek.

Víceprůchodové doostřování

Na závěr zmíníme několik rad z knihy [1]. Tip: Pro zájemce, kniha obsahuje i poměrně podrobný návod celého doostřovacího workflow (automatizace, minimalizace velikosti souborů, léty ověřené hodnoty nastavení, ...).

Pro rychlé: Pohrajte si s doostřením následujících fotek: portrét, kostel, štětce, zašuměný portrét. Zkuste na ně použít víceprůchodové ostření s výstupem na webovou stránku (tj. delší strana cca 600 pixelů).

Strategie doostřování

Jednoprůchodové doostření (one-pass sharpening)

Víceprůchodové doostření (multi-pass sharpening) bere v potaz zdroj, obsah i použití obrazu

První průchod – zdroj obrazu

Druhý průchod – obsah obrazu

Třetí průchod – použítí obrazu

Ostření v pluginu CameraRaw a programu Photoshop Lightroom

CameraRaw a Photoshop Lightroom umožňují vysoce kvalitní vstupní ostření (zdroj obrazu) pokročilým algoritmem, který se podobá výše popsanému postupu s hranovou maskou. Komplikovaný postup je však schován pod kapotou a uživatel ho jednoduše kontroluje pomocí čtyř resp. pěti táhel (Luminance je vlastně pátým ostřicím táhlem, protože šumový filtr má na ostrost také vliv).

Photoshop Lightroom navíc poskytuje výstupní ostření ve svém tiskovém modulu a modulu pro export. Umožňuje tak jednoduše do produkčního procesu začlenit víceprůchodou ostřicí strategii s minimální víceprací.

Funkci doostřování v pluginu CameraRaw si ukážeme na výřezu z fotografie krajiny:

Celá fotografie je ke stažení ve formátu DNG zde (v panelu Snapshots si můžete přepínat mezi různýma variantama doostření). Otevřete si ho v CamerRaw a vyzkoušejte si jednotlivé parametry ostřicího algoritmu sami. Najdete je v záložce panelu Detail.

Poznámky

 1. Ostříme tak akorát, tj. obraz by měl pokud možno ostrý, ale halo by ještě nemělo být patrné. Pokud bychom to přehnali můžeme ztratit některé detaily a výstupní ostření by pak tento efekt ještě zesílilo.
 2. Přidržením klávesy Alt během tahání za šoupátka v panelu Detail se nám zobrazí černobílá vizualizace efektu šoupátka. Dokud se nenaučíte dobře odhadovat efekt jednotlivých šoupátek na různé typy snímků, je vhodné tento náhled používat.
 3. Po najetí myší nad ukázky níže se zobrazí efekt změny jednotlivých parametrů.
 4. Táhla jsou v panelu seřazena v pořadí v jakém by je měl uživatel postupně upravit. Někdy ale třeba postup opakovat a projít jednotlivá nastavení vícekrát, protože se jejich efekty vzájemně ovlivňují. To platí obzvláště pokud zároveň chceme odstranit v obraze šum.

Amount

Kontroluje sílu efektu, typicky budeme chtít tuto hodnotu mírně zvyšovat, základní hodnota 25 je velmi konzervativní (s ohledem na kompatibilitu s přechozími verzemi CameraRaw).

Radius

Podobně jako ve filtru Unsharp Mask toto táhlo kontroluje šířku halo efektu. Oproti Unsharp Mask je výsledný efekt trochu jiný, Radius 0.5 v CameraRaw odpovídá zhruba hodnotě 0.3 v Unsharp Mask.

Pro vysokofrekvenční obrazy (s mnoho jemnými detaily) jsou vhodné hodnoty menší než 1. Pro nízko frekvenční obrazy (velké plochy s plynulými přechody) hodnoty vetší než 1.

Detail

Toto táhlo má vliv na dvě věci současně. Směrem doprava vypíná potlačení haló efektu a zvyšuje zdůraznění vysokofrekvenčních detailů. Směrem doleva zesiluje potlačení halo efektu a současně snižuje zdůraznění vysokofrekvenčních detailů (a šumu).

S ohledem na zpětnou kompatibilitu se staršími verzemi CameraRaw je základní hodnota 25 nicméně autoři softwaru doporučují jako základní hodnotu použít 50 (tu lze samozřejmě podle potřeb konkrétní fotografie kdykoliv změnit).

Masking

Generuje hranovou masku. Základní hodnota je 0 (žádná maska). To však neznamená, že by se táhlo mělo používat jen ve speciálních případech, hranovou masku bychom měli použít vždy, ale jednotlivé fotografie mohou být natolik odlišné, že nemá smysl hledat nějakou univerzální hodnotu, která by vyhověla většině fotografií.

Příklad nastavení všech parametrů

Následující snímek ukazuje výřez z optimálně doostřeného snímku po upravení všech čtyř parametrů. Optimalita je zde velmi subjektivní a řídí se vkusem autora.

Redukce šumu v pluginu CameraRaw a programu Photoshop Lightroom

Panel Detail v CameraRaw/Photoshop Lightroom umožnuje také kontrolu redukce šumu.

Následuje ukázka velmi zašuměné fotografie, která byla doostřena, ale nebyla na ní aplikovaná redukce jasového šumu. Je vidět, že doostření vedlo také k výraznému zesílení šumu. Celou fotografii si můžete stáhnout ve formátu DNG zde (v panelu Snapshots si můžete přepínat mezi různými variantami odšumění). Otevřete si ho v CamerRaw a vyzkoušejte si jednotlivé parametry odšumovacího algoritmu sami. Najdete je v záložce panelu Detail.

Doostřená ukázka se zobrazí po najetí myší myší na obrázek, jinak se zobrazuje obraz se základními parametry panelu Detail.

Ukázka optimálně doostřené a odšuměné fotografie. Oproti původní verzi se základními parametry panelu Detail (myš venku z obrázku) je vidět, že ostrost vzrostla a zároveň mírně poklesl šum. Pokud bychom chtěli šum více potlačit, museli bychom již obětovat určitou úroveň detailů v obraze (vyzkoušejte sami!).

Upravená ukázka se zobrazí po najetí myší myší na obrázek, jinak se zobrazuje obraz se základními parametry panelu Detail.

Domácí úkol

Vytvořte si sadu různě zaostřených verzí jedné fotky a vytiskněte je v minilabu v Dejvicích (případně ve svém oblíbeném minilabu). Můžete použít libovolnou fotku z tohoto cvičení nebo některou ze svých vlastních fotek.

Obecná doporučení:

Čárka za splněný domácí úkol vám bude napsána po přinesení výtisků na některé z dalších cvičení.

Literatura a odkazy

 1. Bruce Fraser. Real world image sharpening with Adobe Photoshop CS2.
 2. Out of Gamut: (Almost) Everything You Wanted to Know about Sharpening in Photoshop but Were Afraid to Ask
 3. Out of Gamut: A Two-Pass Approach to Sharpening in Photoshop
 4. Smart Sharpen filter tutorial 1
 5. Smart Sharpen filter tutorial 2
 6. Noise, Dynamic Range and Bit Depth in Digital SLRs

Created by Jan Šochman, March 2009, revisited by Lukáš Cerman 2011