Martin Urban

Department of Cybernetics , Faculty of Electrical Engineering 
Czech Technical University
Technická 2, 166 27 Prague 6, Czech Republic
Fax: + 420-2- 2435 7224 , Tel.: + 420-2-2435 7636 
E-mail: urbanm@cmp.felk.cvut.cz


Eyedea Recognition: Eyedea Recognition je spin-off společnost založená v roce 2006 na ČVUT v Praze.

Eyedea Recognition je technologická výzkumná společnost, která se zabývá vývojem metod počítačového vidění a jejich aplikacemi. Zaměřuje se především na detekci a rozpoznávání objektů v obraze.

Eyedea Recognition vyvinula:

[Back]