383ZS - Zpracování signálu a obrazu (obrazová část)

Zimní semestr 2003/2004, 3 hodiny přednášky, 2 hodiny cvičení týdně.

Přednáška je v úterý od 14:30 do 17:00 v posluchárně K1 (Zengerova) .

Přednášející: prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.
Centrum strojového vnímání, katedra kybernetiky
Faculta elektrotechnická ČVUT
hlavac@fel.cvut.cz, http://cmp.felk.cvut.cz/~hlavac

Cvičící: Ing. Tomáš Svoboda, PhD. (vedoucí cvičení), svoboda@cmp.felk.cvut.cz a Ing. Petr Barva, Mgr. Ondřej Drbohlav, PhD. Mgr. J. Petr, Ing. V. Štěpán.

Praha, 12. listopadu  2003

Hodnocení u zkoušky.    Okruhy ke zkoušce.    Prezentace přednesené na přednáškách.

Plán přednášek

Týden semestru

Datum

Obsah přednášky

8 18.11.2002
O. Drbohlav 
Úvod a vlastnosti digitálních obrazů. Počítačové vidění versus digitální zpracování obrazu. Proč je počítačové vidění těžké?  Role interpretace pozorovaných dat. Pořízení obrazu optického i radiometrického  z hlediska. Rastrový digitální obraz a jeho základní vlastnosti. Vzorkování 2D signálu. Histogram a jeho ekvalizace. Barva. Pseudobarva. Typický postup analýzy obrazu.
9 25.11.2002   Předzpracování obrazu metodami zpracování signálů. Lineární integrální transformace. Fourierova transformace. Spektrum. Filtrace šumu ve spektru. Kosinová transformace. Vlnková (wavelets) transformace. Metody předzpracování, taxonomie podle velikosti zpracovávaného okna. Transformace jasové stupnice. Bodové jasové korekce. Geometrické transformace.
10 2.12.2002   Předzpracování obrazu II. Statistický princip filtrace šumu. Předzpracování v lokálním okně. Předzpracování pomocí. 2D konvoluce. Nelineární metody předzpracování. Robustní statistika.  Detekce hran. Marrova teorie hranové detekce (průchody nulou). Role měřítka. Cannyho hranový detektor. 
11 9.12.2002   Matematická morfologie. Reprezentace obrazu bodovými množinami, rozdíl od kombinace lineárních zdrojů. Operace morfologie pro binární obrázky, eroze, dilatace, složitější operace.  Šedotónová morfologie. Hledání kostry. Granulometrie. Morfologická segmentace, rozvodí (watershed).
12

16.12.2002

Formulace úlohy obnovení (restaurace) obrazu jako statistické filtrace využívající celý obraz.. Zpracování obrazu bez interpretace a s interpretací. Význam segmentace obrazu. Prahování, kdy lze použít. Rastrové a vektorové obrazy, vektorizace. Barevené obrazy a jejich zpracování.
13 6.01.2002   Technické prostředky pro pořízení, zpracování a zobrazení obrazu. Fyzika pořízení obrazu. Kamery.  Digitizéry. Osvětlovače. Scannery. HW na zpracování obrazu. Zobrazování. Měření vzdálenosti od pozorovatele. Princip tomografu.  Příklady praktických aplikací zpracování a analýzy digitálních obrazů.
14 13.01.2002   Komprese obrazů. Entropie. Redundance. Ztrátové a bezeztrátové metody. Huffmanovo a aritmetické kódování. Komprese lineárními integrálními metodami. Predikční metody komprese. Reprezentace obrazu pomocí koutkové reprezentace.

Poslední změna 05.12. 2003 18:21