Digitální zpracování obrazu

Zimní semestr 2005/2006, 2 hodiny přednášky, 2 hodiny cvičení týdně.

Přednáška je v pondělí, 14:30-16:00, v místnosti K5.

Přednášející:

Ing. Jan Kybic, PhD. kybic@cmp.felk.cvut.cz
Prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc., hlavac@cmp.felk.cvut.cz
Ing. Jiří Matas, PhD. matas@cmp.felk.cvut.cz
Katedra kybernetiky, Fakulta elektrotechnická ČVUT

Cvičení:

Ing. Jan Kybic, PhD. kybic@cmp.felk.cvut.cz, (vedoucí cvičení)
Martin Barva barvam1@cmp.felk.cvut.cz

Předmět digitální zpracování obrazu navazuje na techniky jednorozměrného zpracování signálů a představuje algoritmy zpracování (typicky) 2D obrazů. Popíšeme získávání a tvorbu obrazu, budeme se zabývat předzpracováním, kompresí, detekcí hran a objektů, segmentací. Představíme techniky běžně užívané v oblasti počítačového vidění a zpracování lékařských obrázků.

Informace o zkoušce

Studijní materiál: Prezentace na přednáškách.
Kniha Šonka, Hlaváč, Boyle: Image Processing, Analysis and Machine Vision. PWS, 1998.

Přednášky

Týden semestru

Datum

Obsah přednášky

1 3.10.2005 Úvod. Fyzikální principy tvorby obrazu, senzory, převedení do digitální podoby, radiometrie, barva - stručné připomenutí.
2 10.10.2005 Transformace jasové stupnice. Bodové jasové korekce. Geometrické transformace. Interpolace.
3 17.10.2005 Integrální transformace, zejména Fourierova -  připomenutí. Lineární filtrace.
4 24.10.2005 Problém hledání korespondencí, 3D rekonstrukce (J. Matas)
5 31.10.2005 Matematická morfologie. (Václav Hlaváč)
6 7.11.2005 Segmentace. (Václav Hlaváč)
7 14.11.2005 Geometrické transformace, maticová reprezentace, jejich odhad, metoda nejmenších čtverců. (Tomáš Werner)
8 21.10.2005 Vlnková (wavelet) transformace, principy, algoritmy, použití.
9 28.11.2005 Textura, analýza, syntéza, klasifikace. Případová studie - mikroskopie.
10 5.12.2005 Globální registrace 2D a 3D dat pomocí afinní a euklidovské transformace. Podobnostní kritéria. Optimalizace.
11 12.12.2005 Komprese obrazu.
12 19.12.2005 Aktivní kontury. Level sets. Detekce hran.
13 9.01.2006 Rezerva, prezentace zápočtových prací. Houghova transformace. PCA, Bodové distribuční modely.