Digitální zpracování obrazu

Zimní semestr 2006/2007, 2 hodiny přednášky, 2 hodiny cvičení týdně.

Přednáška je v pondělí, 14:30-16:00, v místnosti K5.

Přednášející:

Dr. Ing. Jan Kybic kybic@cmp.felk.cvut.cz
doc. Dr. Jiří Matas matas@cmp.felk.cvut.cz
Katedra kybernetiky, Fakulta elektrotechnická ČVUT

Cvičení:

Dr. Ing. Jan Kybic kybic@cmp.felk.cvut.cz, (vedoucí cvičení)
Pavol Vlček vlc@cmp.felk.cvut.cz
Michal Perďoch perdom1@cmp.felk.cvut.cz

Stránka cvičení a podmínky získání zápočtu.

Obsah:

Předmět digitální zpracování obrazu navazuje na techniky jednorozměrného zpracování signálů a představuje algoritmy zpracování (typicky) 2D obrazů. Popíšeme získávání a tvorbu obrazu, budeme se zabývat předzpracováním, kompresí, detekcí hran a objektů, segmentací. Představíme techniky běžně užívané v oblasti počítačového vidění a zpracování lékařských obrázků.

Informace o zkoušce

Zkouškové otázky a informace o zkoušce získáte zde

Studijní materiál:

Kniha Šonka, Hlaváč, Boyle: Image Processing, Analysis and Machine Vision. PWS, 1998.
Některé prezentace na přednáškách jsou k dispozici ke stažení níže.

Přednášky

Týden semestru

Datum

Obsah přednášky

1 2.10.2006 Introduction. Geometric transformations. Imaging geometry. Pinhole camera. (JM) ( ppt )
2 9.10.2006 Image formation. Colour Radiometry. (JM) ( ppt )
3 16.10.2006 Detecting geometric features. RANSAC, Hough transform. (JM) (HT ppt)
4 23.10.2006 Detecting point and scale invariant features. The correspondence problem. (JM) ( ppt )
5 30.10.2006 Global registration. Similarity criteria. Optimization. (JK) pdf
6 6.11.2006 Detekce metodou Adaboost (JM) (pdf)
7 13.11.2006 Registrace II. (JK) pdf
8 20.11.2006 Segmentace pdf. Aktivní kontury. pdf (JK)
9 27.11.2006 Filtering pdf Linear integral transforms and their applications in image processing. Fourier transform. pdf Wavelet transform. pdf1 pdf2 pdf3 (JK)
10 4.12.2006 Wavelets (dokončení). Textura. pdf Segmentace za pomocí textury. pdf (JK).
11 11.12.2006 PCA, point distribution models.(JM) (pdf) (ppt)
12 18.12.2006 Graph-based methods. GRAPHCUT segmentation. pdf (Tomáš Werner)
13 8.1.2006 Fingerprint analysis ppt1 ppt2 (Pavel Mrázek)