33PVR - Počítačové vidění a virtuální realita

Letní semestr 2004/2004, 3 hodiny přednášky, 2 hodiny cvičení týdně.

Přednáška je v pátek od 12:45 do 15:00 v místnosti K9 (Šrámkova posluchárna).

Přednášející:  

prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc., Katedra kybernetiky, Fakulta elektrotechnická ČVUT
hlavac@fel.cvut.cz

Cvičící:  

Ing. Vladimír Smutný (vedoucí cvičení) smutny@cmp.felk.cvut.cz, Ing. Martin Švec xsvecm@fel.cvut.cz,
Ing. Karel Zimmermann zimmerk@fel.cvut.cz

Studijní materiál: přejděte na tuto stránku

Praha, 26. února  2004

Týden semestru

Datum

Obsah přednášky

1 5.03.2004 Úvod do předmětu. Digitální zpracování obrazu z pohledu teorie signálů (krátký přehled). Geometrie 3D vidění (1. část).
2 12.03.2004 Kamery, digitizéry, praktická kalibrace kamer, měření na základě obrazů v průmyslu. (Ing. Vladimír Smutný)
3 19.03.2004 Geometrie 3D vidění (2. část). Problém korespondence.  
4 26.03.2004 Reprezentace a rekonstrukce 3D objektů z obrazů (Ing. Tomáš Werner, PhD.)
5 2.04.2004 Segmentace dvojrozměrného obrazu.
6 9.04.2004 Děkanský den. Přednáška není.
7 16.04.2004 Houghova transformace. Randomizované metody. RANSAC. Radonova transformace.
8

23.04.2004

Popis objektů v obraze. Invarianty. Textura.
9 30.04.2004 Barevné obrazy. Základy fyziologie lidského vidění. Marrova teorie 3D vidění.
10 7.05.2004 Pohyb v obraze, analýza sekvencí obrazů. (1. část).
11 14.05.2004 Pořízení a zpracování lékařských obrázků. (Ing. Jan Kybic, PhD.)
12

21.05.2004

Pohyb v obraze, analýza sekvencí obrazů. (2. část).
13 28.05.2004 Reálné scény a virtuální realita (doc. Ing. Jiří Žára, CSc.)
14 4.05.2004 Všesměrové vidění. Komentář k praktickým aplikacím..

Termíny zkoušek: budou uvedeny až před zkouškovým obdobím.

 

Poslední změna 03.03. 2004