33PVR - Počítačové vidění a virtuální realita

Letní semestr 2004/2005, 3 hodiny přednášky, 2 hodiny cvičení týdně.

Přednáška je v pátek od 12:45 do 15:00 v místnosti K9 (Šrámkova posluchárna).

Přednášející:  

prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc., hlavac@cmp.felk.cvut.cz
případně    Ing. Tomáš Werner, PhD., werner@cmp.felk.cvut.cz
                 Ing. Vladimír Smutný, smutny@cmp.felk.cvut.cz
Katedra kybernetiky, Fakulta elektrotechnická ČVUT

Cvičící:  

Ing. Vladimír Smutný (vedoucí cvičení) smutny@cmp.felk.cvut.cz, Ing. Martin Švec xsvecm@fel.cvut.cz,
Ing. Karel Zimmermann zimmerk@fel.cvut.cz

Studijní materiál: přejděte na tuto stránku

Praha, 18. února  2005

Týden semestru

Datum

Obsah přednášky

1 4.03.2005 Úvod do předmětu. Digitální zpracování obrazu z pohledu teorie signálů (krátký přehled). Geometrie 3D vidění (1. část).
2 11.03.2005 Geometrie 3D vidění (2. část). Problém korespondence. 
3 18.03.2005 Kamery, digitizéry, praktická kalibrace kamer, měření na základě obrazů v průmyslu. (Ing. Vladimír Smutný)
4 25.03.2005 Děkanský den, přednáška není.
5 1.04.2005 Reprezentace a rekonstrukce 3D objektů z obrazů (Ing. Tomáš Werner, PhD.)
6 8.04.2005 Segmentace dvojrozměrného obrazu.
7 15.04.2005 Houghova transformace. Randomizované metody. RANSAC. Radonova transformace.
8

22.04.2005

Popis objektů v obraze. Invarianty. Textura. (Ing. Tomáš Werner, PhD.) 
9 29.04.2005 Barevné obrazy. Základy fyziologie lidského vidění. Marrova teorie 3D vidění. (Ing. Tomáš Werner, PhD.)
10 6.05.2005 Pohyb v obraze, analýza sekvencí obrazů. (1. část).
11 13.05.2005 Pohyb v obraze, analýza sekvencí obrazů. (2. část).
12

20.05.2005

Pořízení a zpracování lékařských obrázků. (Ing. Tomáš Werner, PhD.)
13 27.05.2005 Reálné scény a virtuální realita
14 3.05.2005 Všesměrové vidění. Komentář k praktickým aplikacím.. (Ing. Vladimír Smutný)

Termíny zkoušek: budou uvedeny až před zkouškovým obdobím.

 

Poslední změna 18.02. 2005