33PVR - Počítačové vidění a virtuální realita

Letní semestr 2005/2006, 3 hodiny přednášky, 2 hodiny cvičení týdně.

Přednáška je v pátek od 12:45 do 15:00 v místnosti K9 (Šrámkova posluchárna).

Přednáška:  

prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc., hlavac@cmp.felk.cvut.cz
případně    Ing. Tomáš Werner, PhD., werner@cmp.felk.cvut.cz
Katedra kybernetiky, Fakulta elektrotechnická ČVUT

Cvičení: informace o cvičení, zde

Ing. Vladimír Smutný (vedoucí cvičení) smutny@cmp.felk.cvut.cz, RNDr. Martin Bujňák bujnam1@cmp.felk.cvut.cz,

Studijní materiál: přejděte na tuto stránku

Praha, 23. února  2006

Týden semestru

Datum

Přednáší

Obsah přednášky

1 3.03.2005 V. Hlaváč Úvod do předmětu. Digitální zpracování obrazu z pohledu teorie signálů (krátký přehled). Geometrie 3D vidění (1. část, jedna kamera).
2 10.03.2005 V. Hlaváč Geometrie 3D vidění (2. část, více kamer).
3 17.03.2005 V. Hlaváč Problém korespondence. Rekonstrukce 3D objektů z obrazů.
4 24.03.2005 V. Hlaváč Kamery, digitizéry, praktická kalibrace kamer, měření na základě obrazů v průmyslu.
5 31.03.2005 V. Hlaváč Segmentace dvojrozměrného obrazu.
6 7.04.2005 V. Hlaváč Houghova transformace. Randomizované metody. RANSAC. Radonova transformace.
7 14.04.2005 V. Hlaváč Děkanský den. Přednáška není.
8

21.04.2005

V. Hlaváč Popis objektů v obraze. Invarianty. Lokální deskriptory.
9 28.04.2005 V. Hlaváč Textura. Barevné obrazy. Základy fyziologie lidského vidění.
10 5.05.2005 V. Hlaváč Marrova teorie 3D vidění. Co je nového po 25 letech?
11 12.05.2005 V. Hlaváč Pohyb v obraze, analýza sekvencí obrazů. (1. část).
12

19.05.2005

V. Hlaváč Pohyb v obraze, analýza sekvencí obrazů. (2. část).
13 26.05.2005 V. Hlaváč Reálné scény a virtuální realita
14 3.05.2005 T. Werner Analýza lékařských obrázků, příklady, přehled.

Stránku udržuje Václav Hlaváč, hlavac@fel.cvut.cz

Poslední změna 26.05. 2006