33RPZ - Rozpoznávání

Letní semestr 2005/2006, 2 hodiny přednášky, 2 hodiny cvičení týdně.

Přednáška je v úterý od 11:00 do 12:30 v posluchárně K9, budova E FEL ČVUT, areál Karlovo náměstí.

Předmět 33RPZ má studentovi poskytnout souhrnnou představu o rozpoznávání, jeho metodách, nástrojích a aplikacích. S podobnými metodami se někdy setkáte i pod názvy teorie rozhodování, analýza dat, dolování z dat, teorie učení, statistické učení.

Přednášející:  

prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.,  Ing. Vojtěch Franc
Katedra kybernetiky, Fakulta elektrotechnická ČVUT
hlavac@cmp.felk.cvut.cz, xfrancv@fel.cvut.cz

Předmět v minulých letech přednášel Ing. Jiří Matas, PhD. Jelikož bude ve školním roce 2005/2006 služebně v Británii, zastupují ho V. Hlaváč a V. Franc. J. Matas bude v některých týdnech v Praze, může se stát, že některou přednášku přednese.

Cvičící:  

Ing. Vojtěch Franc xfrancv@fel.cvut.cz (vedoucí cvičení), Ing. Štěpán Obdžálek

Cvičení: klikněte sem

Praha, 23. února  2006

Plán přednášek

Týden semestru

Přednáší

Datum

Obsah přednášky

1 V. Hlaváč 28.02.2006 Úvod. Pojmy. Formulace základních úloh řešených v rozpoznávání. Opakování znalostí z pravděpodobnosti a statistiky.
2 V. Franc 07.03.2006 Bayesovská úloha.
3 V. Hlaváč 14.03.2006 Nebayesovské úlohy.
4 V. Hlaváč 21.03.2006 ROC křivka. Odhady pravděpodobnostních modelů. Parametrické metody.
5 V. Franc 28.03.2006 Odhady pravděpodobnostních modelů. Neparametrické metody.
6 V. Hlaváč 04.04.2006 Podmíněná nezávislost příznaků. Gaussovské statistické modely. Vyrovnání příznakového prostoru.
7 V. Hlaváč 12.04.2006 Učení v rozpoznávání. VC dimenze. Odhad potřebné délky trénovací množiny.
8 V. Hlaváč 18.04.2006 Lineární klasifikátor a jeho učení.
9 V. Franc 25.04.2006 Klasifikátor na základě podpůrných vektorů (SVM). Jádrové metody.
10 V. Hlaváč 02.05.2006 Učení bez učitele. Shluková analýza. EM (Expectation Maximization) algoritmus.
11   09.05.2006 Bez přednášky, protože podle harmonogramu školního roku se učí podle pondělního rozvrhu.
12 V. Hlaváč

16.05.2006

Umělé neuronové sítě.
13 V. Hlaváč 23.05.2006 Strukturní rozpoznávání, přehled.
14 V. Franc 30.05.2006 Markovské posloupnosti a jejich rozpoznávání.

Doporučená literatura:

  1. Kotek, Z. a kol.: Metody rozpoznávání a jejich aplikace. Academia, Praha 1993
  2. Duda R.O., Hart, P.E.,Stork, D.G.: Pattern Classification, John Willey and Sons, 2nd edition, New York, 2001.
  3. Schlesinger M.I., Hlaváč V.: Deset přednášek z teorie statistického a strukturního rozpoznání, Vydavatelství ČVUT, Praha 1999.

Prezentace pro přednášky (budou před přednáškou ještě pravděpodobně vylepšovány):

Hodnocení při zkoušce

Počet bodů

Hodnocení zkoušky

0-9 neprospěl 4 
10-13 dobře 3
14-17 velmi dobře 2
18-20 výborně 1

 Poslední změna 18.04. 2006 V. Hlaváč, hlavac@fel.cvut.cz