33RPZ - Rozpoznávání

Zimní semestr 2005/2006, 2 hodiny přednášky, 2 hodiny cvičení týdně.

Přednáška je ve čtvrtek od 17:00 do 18:30 v posluchárně K9, budova E FEL ČVUT, areál Karlovo náměstí.

Předmět 33RPZ má studentovi poskytnout souhrnnou představu o rozpoznávání, jeho metodách, nástrojích a aplikacích. S velmi podobnými metodami se někdy setkáte pod názvy teorie rozhodování, analýza dat, dolování z dat, teorie učení, statistické učení.

Přednášející:  

prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.,  Ing. Vojtěch Franc
Katedra kybernetiky, Fakulta elektrotechnická ČVUT
hlavac@cmp.felk.cvut.cz, xfrancv@fel.cvut.cz, matas@cmp.felk.cvut.cz

Předmět v minulých letech přednášel Ing. Jiří Matas, PhD. Jelikož bude ve školním roce 2005/2006 služebně v Británii, zastupují ho V. Hlaváč a V. Franc. J. Matas bude v některých týdnech v Praze, může se stát, že některou přednášku přednese.

Cvičící:  

Ing. Vojtěch Franc xfrancv@fel.cvut.cz (vedoucí cvičení), Mgr. M. Havlena, Ing. Š. Obdžálek, Mgr. Jan Šochman

Cvičení: klikněte sem

Praha, 25. srpna  2005

Plán přednášek

Týden semestru

Přednáší

Datum

Obsah přednášky

1 V. Hlaváč 29.09.2005 Úvod. Formulace úloh řešených v rozpoznávání. Mapa předmětu. Pojmy.
2 M. Urban 06.10.2005 Ukázky aplikací. Opakování potřebných znalostí z teorie pravděpodobnosti a statistiky.
3 V. Hlaváč 13.10.2005 Bayesovská úloha. ROC křivka.
4 V. Franc 20.10.2005 Nebayesovské úlohy a jejich řešení pomocí lineárního programování.
5 V. Franc 26.10.2005 Odhady parametrů pravděpodobnostních modelů. Metoda maximální věrohodnosti.
6 V. Hlaváč 03.11.2005 Neparametrické odhady. Parzenova okna. Metoda nejbližších sousedů.
7 V. Hlaváč 10.11.2005 Podmíněná nezávislost příznaků. Gaussovské statistické modely. Vyrovnání příznakového prostoru.
8   17.11.2005 Státní svátek, bez přednášky.
9 V. Hlaváč 24.11.2005 Lineární klasifikátor. Učení klasifikátoru.
10 V. Hlaváč 01.12.2005 Klasifikátor na základě podpůrných vektorů (SVM). Jádrové metody.
11 V. Hlaváč 08.12.2005 Učení bez učitele. Shluková analýza. EM (Expectation Maximization) algoritmus.
12 V. Hlaváč

15.12.2005

Neuronové sítě.
13 V. Hlaváč 05.01.2006 Markovské posloupnosti a jejich rozpznávání.
14 V. Hlaváč 12.01.2006 Strukturní rozpoznávání, přehled.

 

Doporučená literatura:

  1. Kotek, Z. a kol.: Metody rozpoznávání a jejich aplikace. Academia, Praha 1993
  2. Duda R.O., Hart, P.E.,Stork, D.G.: Pattern Classification, John Willey and Sons, 2nd edition, New York, 2001.
  3. Schlesinger M.I., Hlaváč V.: Deset přednášek z teorie statistického a strukturního rozpoznání, Vydavatelství ČVUT, Praha 1999.

Prezentace pro přednášky (budou před přednáškou ještě pravděpodobně vylepšovány):

Hodnocení při zkoušce

Počet bodů

Hodnocení zkoušky

0-9 neprospěl 4 
10-13 dobře 3
14-17 velmi dobře 2
18-20 výborně 1

 Poslední změna 06.01. 2006 V. Hlaváč, hlavac@fel.cvut.cz