33ZSL1 - Zobrazovací systémy v lékařství 1

Zimní semestr 2005/2006, 2 hodiny přednášky, 2 hodiny cvičení týdně.

Přednáška je v pátek od 9:15 do 10:45 v místnosti K9 (Šrámkova posluchárna).

Přednášející:  

Ing. Jan Kybic, PhD. kybic@cmp.felk.cvut.cz
Prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc., hlavac@cmp.felk.cvut.cz
Ing. Tomáš Werner, PhD., werner@cmp.felk.cvut.cz
Katedra kybernetiky, Fakulta elektrotechnická ČVUT

Cvičení:  

Ing. Jan Kybic, PhD. kybic@cmp.felk.cvut.cz, (vedoucí cvičení)
Mgr. Jan Petr petrj5@cmp.felk.cvut.cz
Mgr. Daniel Martinec martid1@cmp.felk.cvut.cz

Předmět je první z trilogie předmětů věnovaných v dobíhajícím bakalářském a magisterském studiu (medicínským) obrazům, a to 33ZSL1 (7. semestr, bakalářská etapa), 33ZSL2 (8. semestr, magisterská etapa) a 33DZO (11. semestr, magisterská etapa). Proto je zpočátku semestru vykládána obecná látka, zejména teorie a techniky zpracování signálů bez interpretace, a teprve poslední tři přednášky začínají s obrazovými modalitami používanými v biomedicínských aplikacích. V následujících kurzech se pak budeme věnovat dalším lékařským zobrazovacím metodám a technikám zpracování obrazů s interpretací.

Informace o zkoušce

Studijní materiál: Prezentace na přednáškách.
Šonka, Hlaváč, Boyle: Image Processing, Analysis and Machine Vision. PWS, 1998.
Cho, Z.H., Jones, J.P., Singh, M. Foundations of Medical Imaging. New York: John Wiley&Sons, Inc. 1993
Webb A., Introduction to Biomedical Imaging. IEEE press.2003

Týden semestru

Datum

Obsah přednášky

1 30.09.2005 Zpracování obrazů a zvláštností lékařských obrazů. Digitální obraz a jeho vlastnosti. Vztah k teorii signálů.
2 07.10.2005 Transformace jasové stupnice. Bodové jasové korekce. Geometrické transformace. Interpolace.
3 14.10.2005 Předzpracování obrazu metodami zpracování signálů. Lineární integrální transformace, zejména Fourierova.
4 21.10.2005 Šum, vlastnosti a potlačování, lineární a nelineární filtrace v prostoru obrazů. Frekvenční filtrace. (Tomáš Werner)
5 28.10.2005 Státní svátek, přednáška se nekoná.
6 04.11.2005 Restaurace obrazu. (Václav Hlaváč)
7 11.11.2005 Detekce hran, detekce rohů, detekce lokálních struktur v obraze. (Václav Hlaváč)
8

18.11.2005

Matematická morfologie. (Václav Hlaváč)
9 25.11.2005 Pořízení obrazu, neprůhledné a průhledné scény, termální obrazy, hardware. 
10 02.12.2005 Barevné obrazy. Aktivní kontury.
11 09.12.2005 Komprese obrazu. Registrace
12

16.12.2005

Registrace (dokončení). Optická mikroskopie, fluorescenční mikroskopie, elektronová mikroskopie.
13 06.01.2006 Rentgen (X-rays), fyzikální principy, zdroje a detektory.
14 13.01.2006 Elektroencefalografie, magnetoencefalografie.

Poslední změna 2.10. 2005