383ZS - Zpracování signálu a obrazu (obrazová část)

Zimní semestr 2005/2006, 3 hodiny přednášky, 2 hodiny cvičení týdně.

Přednáška je v úterý od 14:30 do 17:00 v posluchárně 132 (Dejvice) .

Přednášející: prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.
Centrum strojového vnímání, katedra kybernetiky
Faculta elektrotechnická ČVUT
hlavac@fel.cvut.cz, http://cmp.felk.cvut.cz/~hlavac

Cvičící: Ing. Tomáš Svoboda, PhD. (vedoucí cvičení), svoboda@cmp.felk.cvut.cz. Mgr. Ondřej Chum, Mgr. Petr Doubek, PhD., Ing. Pavol Vlček, Ing. Karel Zimmermann.
Stránky cvičení.

Praha, 28. září 2005

Hodnocení u zkoušky.    Okruhy ke zkoušce.    Prezentace na přednáškách.

Plán přednášek

Týden semestru

Datum

Obsah přednášky

8 22.11.2005 Úvod a vlastnosti digitálních obrazů. Počítačové vidění versus digitální zpracování obrazu. Proč je počítačové vidění těžké?  Role interpretace pozorovaných dat. Rastrový digitální obraz a jeho základní vlastnosti. Vzorkování 2D signálu. Histogram a jeho ekvalizace. Typický postup analýzy obrazu. Lineární integrální transformace. 2D Fourierova transformace. Spektrum.
9 29.11.2005 Předzpracování obrazu metodami zpracování signálů.  Filtrace šumu ve spektru. Kosinová transformace. Vlnková (wavelets) transformace. Metody předzpracování, taxonomie podle velikosti zpracovávaného okna. Transformace jasové stupnice. Bodové jasové korekce. Geometrické transformace a interpolace obrazu. Homografie (kvůli cvičení).
10 6.12.2005 Předzpracování obrazu II. Statistický princip filtrace šumu. Předzpracování v lokálním okně. Předzpracování pomocí 2D konvoluce. Rychlé implementace konvoluce. Nelineární metody předzpracování. Robustní statistika. Detekce hran. Marrova teorie hranové detekce (průchody nulou). Role měřítka. Cannyho hranový detektor. (přednáší Ing. Tomáš Werner, PhD.)
11 13.12.2005 Formulace úlohy obnovení (restaurace) obrazu jako statistické filtrace využívající celý obraz. Zpracování obrazu bez interpretace a s interpretací. Význam segmentace obrazu. Prahování, kdy lze použít. Rastrové a vektorové obrazy, vektorizace. Barevené obrazy a jejich zpracování.
12

20.12.2005

Matematická morfologie. Reprezentace obrazu bodovými množinami, rozdíl od kombinace lineárních zdrojů. Operace morfologie pro binární obrázky, eroze, dilatace, složitější operace.  Šedotónová morfologie. Hledání kostry. Granulometrie. Morfologická segmentace, rozvodí (watershed).
13 3.01.2006 Pořízení obrazu z optického i radiometrického hlediska. Technické prostředky pro pořízení, zpracování a zobrazení obrazu. Kamery.  Digitizéry. Osvětlovače. Scannery. HW pro zpracování obrazu. Zobrazování. Měření vzdálenosti od pozorovatele. Princip tomografu.
14 10.01.2006 Komprese obrazů. Entropie. Redundance. Ztrátové a bezeztrátové metody. Huffmanovo a aritmetické kódování. Komprese lineárními integrálními metodami. Predikční metody komprese. Reprezentace obrazu pomocí koutkové reprezentace.

Poslední změna 28.09. 2005 15:55