Test z IRO'2001
Test z předmětu IRO'2001 bude obsahovat otázky podobné těm, které jsou uvedeny níže. Na jejich vyřešení bude 40 minut.

Vzorové otázky

 1. Mějme čtyři body v rovině o souřadnicích $x_1=[0,0]$, $x_2=[1,0]$, $x_3=[0,1]$, $x_4=[1,1]$ a jejich obrazy v kameře o souřadnicích $u_1=[0,0]$, $u_2=[1,0]$, $u_3=[0,1]$, $u_4=[2,2]$. Sestavte rovnice pro výpočet projektivního zobrazení mezi rovinami, které na sebe mapuje body se stejnými indexy. Do rovnic dosaďte.
 2. Mějme rozklad matice

  \begin{displaymath}
A =
\left(\begin{tabular}{ccc}
3 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0...
...& -1 & 0 \\
1 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 1
\end{tabular}\right)
\end{displaymath}

  Nalezněte jeden nenulový vektor $x$, který řeší rovnici $A x$ = 0.
 3. Napište rovnice pro výpočet přímé kinematické úlohy následujícího manipulátoru, který pracuje v rovině papíru:

  \begin{picture}(3,5)
\put(-0.5,0){\vector(1,0){3}}
\put(2.7,-0.1){$x$}
\put(0...
...ctor(0,1){0.25}}
\put(0.5,0.5){$\alpha$}
\put(0.5,2.25){$\beta$}
\end{picture}
  Které pozice koncového bodu lze dosáhnout právě jedním a které více způsoby?
 4. Pracujme v reálné projektivní rovině. Který z následujících vektorů reprezentuje souřadnice přímky v nekonečnu a který souřadnice bodu v nekonečnu?
  1. $(0,0,0)$
  2. $(0,0,1)$
  3. $(1,1,0)$
  4. $(1,1,1)$
 5. Mějme algoritmus uspořádaného prohledávání stavového prostoru s heuristickou funkcí

  \begin{displaymath}\hat{f}(n) = \hat{g}(n) + \hat{h}(n) , \end{displaymath}

  kde $\hat{g}(n)$ je odhad nejkratší cesty s cenou $g(n)$ z počátečního stavu do stavu $n$ a $\hat{h}(n)$ je odhad nejkratší cesty s cenou $h(n)$ z $n$ do cíle. Nechť skutečná cena každé cesty je nezáporná.

  Které z následujících možností odpovídají přípustným algoritmům:

  1. $\hat{g}(n) = 1$, $\hat{h}(n) \leq h(n)$
  2. $\hat{g}(n) = g(n)$, $\hat{h}(n) = h(n)$
  3. $\hat{g}(n) = g(n)$, $\hat{h}(n) > h(n)$
  4. $\hat{g}(n) = 0$, $\hat{h}(n) \leq h(n)$
  5. $\hat{g}(n) > g(n)$, $\hat{h}(n) \leq h(n)$


Tomas Pajdla 2002-1-5