X33IRO - Inteligentní robotika 2008
Přednášející: Tomáš Pajdla Rozsah: 2 + 2 Obor: TK
Cvičící: Michal Havlena, Zuzana Kúkelová Kredity: 5 Dop. semestr: 11
Katedra: K333 (13133) Zakončení: z, zk Typ předmětu: Pov. vol.
Přednáška: 09:15 - 11:00 v KN-E 126 Cvičení: Pondělí 16:15 v KN-E132
Rozvrh (aktuálně na http://cyber.felk.cvut.cz/teaching/) Seznam studentů
Výsledky a hodnocení (2007) Kontakt iro2008@cmp.felk.cvut.cz
Odevzdání (a zadání) domácích úloh

,,Drahá slečno Gloryová, Roboti nejsou lidé. Jsou mechanicky dokonalejší než my, mají úžasnou rozumovou inteligenci, ale nemají duši. Ó, slečno Gloryová, výrobek inženýra je technicky vytříbenější než výrobek přírody." (Karel Čapek, R.U.R.) 

V předmětu IRO se naučíme, vysvětlíme některé základní pojmy z pokročilé robotiky a naučíme se, jak lze vyřešit inverzní kinematickou úlohu pro obecný manipulátor se šesti stupni volnosti. Obecné řešení tohoto problému existuje, ale není snadné ho získat elementárními metodami. Je třeba použít některé hlubší výsledky z algebry, se kterými se běžně nesetkáváme. Jsou však velmi užitečné, neboť se ukáže, že nám umožní řešit soustavy algebraických rovnic mechanickým postupem, který lze naprogramovat. Ve cvičení si vše naprogramujeme a něco též odzkoušíme na skutečných robotech.

Program přednášek (= otázky ke zkoušce)

1. 29.09 Úvod, inverzní kinematická úloha, přednáška, cvičení, test-alpha [IRO-2008-Lecture-01.pdf]
2. 06.10 Afinní a Eukleidovský prostor: souřadná soustava, souřadnice bodu, vzdálenost, úhel, pravotočivá báze, orientace čtveřice bodů, pohyb je stejnolehlost, stejnolehlost je transformací souřadnic bodu v pevné souřadné soustavě. Pohyb jako transformace souřadnic. Matematický model kamery v afinním postroru. [IRO-2008-Lecture-02.pdf]
3. 13.10 Základní pojmy robotiky: Mechanismus a manipulátor, komponenty, struktura, pohony a senzory manipulátoru a mobilního robotu, kinematika mobilního robotu. [IRO-2008-Lecture-03.pdf].
4. 20.10 Kinematika sériového manipulátoru - Denavit-Hartenberg konvence krok za krokem [IRO-2008-Lecture-04.pdf].
5. 30.10 Osa pohybu, inverzní kinematická úloha (IKU) [IRO-2008-Lecture-05.pdf].
6. 03.11 Inverzní kinematická úloha, obecný 6R manipulátor I [IRO-2008-Lecture-06.pdf]
7. 10.11 Inverzní kinematická úloha, obecný 6R manipulátor II [IRO-2008-Lecture-07.pdf]
8. 24.11 Algebraické rovnice, polynomy, uspořádání monómů, Groebnerova báze, Buchbergerův algoritmus [IRO-2008-Lecture-08.pdf].
9. 01.12 Pokročilé pojmy robotiky: matematický model perspektivní kamery, homografie [IRO-2008-Lecture-09.pdf, PVI-2006 slidy 2-4],  měření rovinných předmětů kamerou  [PVI-2006 slide 5].
10. 08.12 Řešení soustav algebraických rovnic v robotice a počítačovém vidění [IRO-2008-Lecture-10.pdf]
11. 15.12 P3P - poloha kamery z obrazu 3 bodů v prostoru pro systém oko-ruka [IRO-2008-Lecture-11.pdf, IRO-2008-P3P-GB.mws]
12. 05.01 Pokročilé pojmy robotiky: Projektivní geometrie: reálná projektivní rovina, homogenní souřadnice  [PVI-2006 slidy 9-12], S-polynom pomocí GCD & LCM.
13. 12.01 Pokročilé pojmy robotiky: Odhadování parametrů bayesovskou metodou a metodou maximální věrohodnosti, plánování trajektorie robotu s vizuálním a taktilním sensorem, navigace autonomních robotů, kooperativní roboty, spolupráce na základě chování, [IRO-2008-Lecture-13.pdf].

Program cvičení

Náplň Návod Test Domácí úkol
1. 29.09 Lineární prostor, vlastní čísla, MAPLE intro IRO-Intro-to-Maple.mws CV-01

a

DU-00: Matlab Intro, Maple Intro
2. 06.10 Algebraická rovnice v jedné proměnné CV-02

T-1

DU-01: Alg. rovnice a vlastní č.
3. 13.10 Algoritmus dělení polynomů IRO-2008-Polynomial-Division-Assignment.mws CV-03 DU-02: Dělení polynomů
4. 20.10 DH-Konvence, Staubli TX-90, Robotic Toolbox CV-04 DU-03: DH-kinematika
5. 30.10 Inverzní kinematická úloha IRO-2008-IK-2-axes-4-dof.mws CV-05 DU-04: IKU 2 osy 4 DOF
6. 03.11 Inverzní kinematická úloha IRO-2008-IK-3-axes-6-dof-assignment.mws CV-06 DU-05: IKU 3 osy 6 DOF
7. 10.11 Inverzní kinematická úloha 6R IRO-2008-IK-6-axes-6-dof-general-explanation-2.mws CV-07 DU-06: IKU 6R
8. 24.11 Algoritmus výpočtu Groebnerovy báze IRO-2008-Groebner-Basis-Assignment.mws CV-08 DU-07: Buchbergerův algoritmus
9. 01.12 Test č. 2

T-2

10. 08.12 Řešení algebraických rovnic pomocí Groebnerovy báze IRO-2008-Solving-by-GB-Lab.mws CV-09 DU-08: Řešení algebraických rovnic GB
11. 15.12

3P problem - poloha kamery v prostoru pro system OKO-Ruka IRO-2008-P3P-GB-assignment.mws

CV-10 DU-09: P3P problém
12. 05.01 GB řešení alg. rovnic, step-by-step IRO-2009-Solving-by-GB-Lab-2.mws CV-11 DU-10: GB řešení alg. rov., step-by-step
13. 12.01 Test č. 3

T-3

Testy: Každý student řeší testy sám.

Pravidla pro cvičení, zápočet a zkoušku

  1. Samostatná (Studenti řeší zamostatně úlohu, asistenti jsou jim nápomocni radou) a
  2. Vedená (Asistenti vedou studenty, kteří řeší a opravují příklady, testy a domácí úkoly).

Zápočet je udělěn po dosažení alespoň 20 bodů z domácích úkolů.

Náplň testů v semestru a zkouškové otázky.

Známka z předmětu je konstruována z výsledků v semestru a z výsledku zkoušky.

Literatura

  1. P. Pták. Introduction to Linear Algebra. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2007. 
  2. E. Krajník. Maticový počet. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2000.
  3. A. Karger, M. Kargerová: Základy robotiky a prostorové kinematiky, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2000
  4. D. Cox, J. Little, D. O'Shea. Ideals, Varieties, and Algorithms. 2nd edition, Springer, 1998.
  5. Maple - Matematika v Maple (X01MVMhttp://math.feld.cvut.cz/nemecek/matvmap.html) Instalace

Tomas Pajdla 2008-10-06