IRO 2009 Domácí úkol č. 1 - DU-01

1. Stáhněte si a nainstalujte do svého Matlab adresáře robotický toolbox. V toolboxu je záměrně prázdná funkce

fkine.m
pro přímou kinematickou úlohu. Vaším úkolem je ji naprogramovat.

2. Definujte v robotickém toolboxu robota podle následujících náčrtků, Číslo úlohy přidělené na cvičení (nebo mailem) je číslem Vaší skupiny, kterou si nadefinujete v el. systému odevzdávání úloh Víte že: délka prvního ramene je 200, každé další může mít délku 100 ve směru jak osy z tak osy x. Všechny klouby jsou rotační. Překreslete obrázek robota tak, aby každý kloub měl zakreslenou souřadnou soustavu podle DH notace (jak bylo ukázáno na přednášce).

Vypracovanou úlohu tvoří zip archiv obsahující:

  1. index.html - číslo úlohy, jméno.
  2. fkine.m - funkce pro výpočet přímé kinematické úlohy.
  3. fkine.pdf - obrázek robota se zakreslenými souřadnými systémy.
  4. robotp.mat - soubor s výstupem z funkce fkine.m zavolané na úhly ze souboru uloha??_params.mat (proměnná tr) a popisem robota (proměnná r).

Robota vytvoříte pomocí příkazu:

L{1} = link( [ alpha, a, theta, d, 0 ], 'standard' );
L{2} = ....
.
.
.
r = robot( L, 'IRO', 'skupina', '' );
Pro oveření správnosti vaší fkine.m použijte funkci ikine.m. Funkce drivebot.m vám umožní interaktivně měnit natočení ramen robota. Ověření pomocí ikine provedete následovně:
t  = fkine( r, thetas );
q  = ikine( r, t );
t2 = fkine( r, q );
t a t2 by mělo být stejné.

Úloha 1: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.
Úloha 2: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.
Úloha 3: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.
Úloha 4: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.
Úloha 5: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.
Úloha 6: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.
Úloha 7: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.
Úloha 8: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.
Úloha 9: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.
Úloha 10: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.
Úloha 11: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.
Úloha 12: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.
Úloha 13: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.
Úloha 14: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.
Úloha 15: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.
Úloha 16: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.
Úloha 17: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.
Úloha 18: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.
Úloha 19: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.
Úloha 20: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.
Úloha 21: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.
Úloha 22: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.
Úloha 23: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.
Úloha 24: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.
Úloha 25: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.
Úloha 26: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.
Úloha 27: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.
Úloha 28: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.
Úloha 29: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.
Úloha 30: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.
Úloha 31: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.
Úloha 32: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.
Úloha 33: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.
Úloha 34: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.
Úloha 35: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.
Úloha 36: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.
Úloha 37: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.
Úloha 38: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.
Úloha 39: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.
Úloha 40: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.
Úloha 41: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.
Úloha 42: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.
Úloha 43: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.
Úloha 44: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.
Úloha 45: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.
Úloha 46: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.
Úloha 47: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.
Úloha 48: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.
Úloha 49: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.
Úloha 50: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.
Úloha 51: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.
Úloha 52: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.
Úloha 53: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.
Úloha 54: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.
Úloha 55: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.
Úloha 56: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.
Úloha 57: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.
Úloha 58: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.
Úloha 59: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.
Úloha 60: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.
Úloha 61: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.
Úloha 62: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.
Úloha 63: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.
Úloha 64: 3D pohled, bokorys, půdorys, parametry pohybu.

Zpět na stránky předmětu.