IRO 2009 Domácí úkol č. 3 - DU-03

Přečtěte si zadání úkolu.

Vypracovanou úlohu tvoří zip archiv obsahující:

  1. index.html - číslo úlohy, jméno, odkazy na ostatní soubory.
  2. mhx.mws - Maple worksheet obsahující požadované výpočty, jako základ použijte IRO-2009-IK-2-axes-4-dof.mws.
  3. mhx.pdf - obrázek planárního manipulátoru se zakreslenými souřadnými systémy.

Matici do Maple načtete pomocí příkazu:

read "MhX##.m";
Soubor obsahuje proměnnou MhX, kterou půjde po úspěšném načtení použít. Při načítání dávejte pozor na aktuální cestu.

Úloha 1: matice MhX
Úloha 2: matice MhX
Úloha 3: matice MhX
Úloha 4: matice MhX
Úloha 5: matice MhX
Úloha 6: matice MhX
Úloha 7: matice MhX
Úloha 8: matice MhX
Úloha 9: matice MhX
Úloha 10: matice MhX
Úloha 11: matice MhX
Úloha 12: matice MhX
Úloha 13: matice MhX
Úloha 14: matice MhX
Úloha 15: matice MhX
Úloha 16: matice MhX
Úloha 17: matice MhX
Úloha 18: matice MhX
Úloha 19: matice MhX
Úloha 20: matice MhX
Úloha 21: matice MhX
Úloha 22: matice MhX
Úloha 23: matice MhX
Úloha 24: matice MhX
Úloha 25: matice MhX
Úloha 26: matice MhX
Úloha 27: matice MhX
Úloha 28: matice MhX
Úloha 29: matice MhX
Úloha 30: matice MhX
Úloha 31: matice MhX
Úloha 32: matice MhX
Úloha 33: matice MhX
Úloha 34: matice MhX
Úloha 35: matice MhX
Úloha 36: matice MhX
Úloha 37: matice MhX
Úloha 38: matice MhX
Úloha 39: matice MhX
Úloha 40: matice MhX
Úloha 41: matice MhX
Úloha 42: matice MhX
Úloha 43: matice MhX
Úloha 44: matice MhX
Úloha 45: matice MhX
Úloha 46: matice MhX
Úloha 47: matice MhX
Úloha 48: matice MhX
Úloha 49: matice MhX
Úloha 50: matice MhX
Úloha 51: matice MhX
Úloha 52: matice MhX
Úloha 53: matice MhX
Úloha 54: matice MhX
Úloha 55: matice MhX
Úloha 56: matice MhX
Úloha 57: matice MhX
Úloha 58: matice MhX
Úloha 59: matice MhX
Úloha 60: matice MhX
Úloha 61: matice MhX
Úloha 62: matice MhX
Úloha 63: matice MhX
Úloha 64: matice MhX

Zpět na stránky předmětu.