IRO 2009 Domácí úkol č. 4 - DU-04

Řešte inverzní kinematickou úlohu mechanismu se třemi osami pohybu.

 1. Použijte soubor IRO-2009-IK-3-axes-6-dof-assignment.mws.
 2. Diskutujte počty řešení pro následující parametry mechanismu a polohy:
  (pokud jich je konečný počet, tak je vypočtěte a porovnejte se zadanou polohou, v opačném případě parametrizujte prostor řešení)
  1.  
   al1=-Pi/3al2=Pi/5al3=-Pi/7A1=1A2=1A3=1
   th1=0.1th2=0.2th3=0.3D1=1D2=2D3=3
  2.  
   al1=-Pi/3al2=Pi/5al3=-Pi/7A1=1A2=1A3=1
   th1=0.1th2=0.0th3=0.3D1=1D2=2D3=3
 3. Mechanismus simulujte a nakreslete pro oba výše zadané soubory parametrů v robotickém toolboxu v Matlabu.
 4. Diskutujte vliv nastavení proměnné Digits na přesnost získaných řešení.

Vypracovanou úlohu tvoří zip archiv obsahující:

 1. index.html - číslo úlohy, jméno, odkazy na ostatní soubory.
 2. ik3ax6.mws - Maple worksheet obsahující požadované výpočty.
 3. ik3ax6_a.m, ik3ax6_b.m - Matlab Robotic Toolbox simulace mechanismů.
  ( plot(robot(parametry_z_Maplu),[0 0 0]); všechna řešení daného robota do stejného obrázku (pokud jich je konečný počet) )

Zpět na stránky předmětu.