IRO 2009 Domácí úkol č. 8 - DU-08

Implementujte Buchbergerův algoritmus (BA) pro výpočet Groebnerovy báze. Použijte svoji
funkci pro výpočet zbytku po dělení polynomu množinou polynomů. Vyřešte úlohy zadané v
IRO-2009-Groebner-Basis-Assignment.mws

Vypracovanou úlohu tvoří zip archiv obsahující:

  1. index.html - číslo úlohy, jméno, odkazy na ostatní soubory.
  2. ba.mws - Maple worksheet obsahující implementaci BA a vyřešené úlohy.

Zpět na stránky předmětu.