Materiály k přednáškám z OTS

Důležité:

Průsvitky

1. část: Metoda inženýrské práce

2. část: Úvod do obecné teorie systémů

Doporučená literatura

  1. Kotek, Z. - Vysoký, P. - Zdráhal, Z. Kybernetika. Praha: SNTL, 1990
  2. Klir, G.J. Architecture of Systems Problem Solving. New York: Plenum Press, 1985;
  3. Papoulis, A. Probability, Random Variables, and Stochastic Processes. McGraw-Hill, 1991; str. 533-564
  4. Anděl, J. Statistické metody. Praha: Matfyzpress, 1998
  5. Mařík V. et al. Umělá inteligence 4. Praha: ACADEMIA, 2003

Radim Šára
20.2.2004