Podmínky k zápočtu a průběh zkoušky z Obecné teorie systémů

Podmínky zápočtu

  1. rezervace obou konzultací do daného data
  2. účast na obou konzultacích
  3. alespoň 30% maximálního množství bodů při druhé konzultaci
  4. odevzdání závěrečné verze rozšířeného abstraktu nebo rešeršní studie nebo přednesení krátké přednášky do daného data

Bodové hodnocení

Získat lze:

Zkouška

Znalost vyžadovaná u zkoušky

Nebude vyžadován rozsah větší než odpřednášená látka.
Radim Šára, 20.2.2004