33OTS - Obecná teorie systémů

přednášející: R. Šára Katedra kybernetiky
cvičící: J. KostliváD. Martinec, M.Perďoch

Cvičení organizace a materiály   rezervace konzultace   PROBLÉM?
 ]
  [ plán ústních prezentací   podmínky k zápočtu dotazy ]

odevzdávání semestrálních prací ]
Přednášky průsvitky  |  dotazy ]  
Zápočet a zkouška podmínky | zkouškové otázky ]  

Aktuální informace


Radim Šára, Jana Kostlivá