P33ROD - Rozpoznávání pro doktorandy

Letní semestr 2003/2004, 2 hodiny přednášky, 2 hodiny cvičení týdně.

Přednáška je ve čtvrtek od 12:45 do 14:15 v místnosti K112 (Vyčichlova knihovna).

Předmět P33ROD je zamýšlen jako úvodní pro ty doktorandy, kteří neprošli předmětem Rozpoznávání 33RPZ přednášeném Ing. Jiřím Matasem, PhD. v magisterském studiu. Pro pokročilé je spíše určen náročnější doktorandský předmět P33ROZ, který je přednášen ve stejném semestru.

Přednášející:  

prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.,  prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., Ing. Vojtěch Franc
Katedra kybernetiky, Fakulta elektrotechnická ČVUT
hlavac@fel.cvut.cz, marik@fel.cvut.cz, xfrancv@fel.cvut.cz  


Cvičící:  

Ing. Vojtěch Franc xfrancv@fel.cvut.cz (vedoucí cvičení)

Cvičení: Studenti předmětu mají dvě možnosti jak absolvovat.

  1. Zúčastnit se cvičení spolu se studenty magisterského předmětu 33RPZ. Domluvte se s Ing. Vojtěchem Francem. Obsah cvičení lze na začátku modifikovat podle předchozí zkušenosti studentů s rozpoznáváním a podle jejich výzkumného zájmu.
  2. Vyřešit samostatnou výzkumnou práci související s předmětem. Tuto možnost bude představena na první přednášce.

Praha, 26. února  2004

Plán přednášek

Týden semestru

Přednáší

Datum

Obsah přednášky

1 V. Hlaváč 4.03.2004 Úmluva. Úvod do rozpoznávání. Úlohy statistického a strukturního rozpoznávání. 
2 V. Franc 11.03.2004 Bayesovská úloha.
3 V. Hlaváč 18.03.2004 Nebayesovské úlohy a jejich řešení pomocí lineárního programování.
4 V. Hlaváč 25.03.2004 Podmíněná nezávislost příznaků, Gaussovské rozdělení pravděpodobnosti. Vyrovnání příznakového prostoru.
5 V. Hlaváč 1.04.2004 Učení v rozpoznávání. Vapnikova teorie učení.
6 V. Hlaváč 8.04.2004 Lineární klasifikátor I. 
7 V. Hlaváč 15.04.2004 Lineární klasifikátor II.
8 V. Hlaváč 22.04.2004  Rozpoznávání markovských posloupností I.
9 V. Hlaváč 29.04.2004  Rozpoznávání markovských posloupností II.
10 V. Mařík 6.05.2004  Strukturní rozpoznávání. Gramatiky a automaty.
11  V. Franc 13.05.2004  Učení bez učitele, EM algoritmus.
12 V. Mařík

20.05.2004

Inference gramatik. Vícerozměrné gramatiky. Deformační schémata.
13 V. Mařík 27.05.2004 Aplikace strukturního rozpoznávání. Vztah k metodám umělé inteligence.
14 V. Hlaváč 3.06.2004 Vztah mezi statistickým a strukturním rozpoznáváním.

Doporučená literatura:

  1. Bishop C. M.: Neural Networks for Pattern Recognition, Oxford University Press, 1996.
  2. Schlesinger M.I., Hlaváč V.: Ten lectures on statistical and structural pattern recognition, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands, 2002. České vydání Vydavatelství ČVUT Praha, 1999.
  3. Duda R.O., Hart, P.E.,Stork, D.G.: Pattern Classification, John Willey and sons, 2nd edition, New York, 2001.

Prezentace přednesené na přednáškách:

Poslední změna 29.04. 2004 V. Hlaváč, hlavac@fel.cvut.cz