P33ROD - Rozpoznávání pro doktorandy

Nebude v letním semestru 2005/2006 otevřen. Zapište si místo něho magisterský předmět 33RPZ - Rozpoznávání.

Pokud by byl přenášen, potom: Letní semestr 2005/2006, 2 hodiny přednášky, 2 hodiny cvičení týdně, přednášející prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc., prof, Ing. Vladimír Mařík, DrSc.

Vysvětlení

Předmět P33ROD je zamýšlen jako úvodní pro ty doktorandy, kteří neprošli předmětem Rozpoznávání 33RPZ přednášeném doc. Ing. Jiřím Matasem, PhD. v magisterském studiu. V tomto semestru nastala výjimečná situace. Doc. Matas v tomto školním roce tráví tvůrčí volno na University of Surrey v Británii. Proto místo něho prof. Hlaváč přednáší předmět 33RPZ v magisterské etapě. Pro je v tomto semestru doktorandům doporučeno, aby si zapsali a navštěvovali předmět 33RPZ. Předmět vám bude uznán jako doktorandský. Náročnější předmět 33ROD přednášený obvykle doc. Matasem nebude v tomto semestru otevřen.

V. Hlaváč, 23.2.2006

Poslední změna 26.02. 2006 V. Hlaváč, hlavac@fel.cvut.cz