P001 Počítačové vidění a inteligentní robotika

Zimní semestr 2003/2004, 2 hodiny přednášek, bez cvičení.

Přednáška je v budově MFF UK na Malostranském náměstí, posluchárna S4 v pondělí 10:40 do 12:10.

Přednášející

 1. prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc. (VH)
  Fakulta elektrotechnická ČVUT, katedra kybernetiky, Centrum strojového vnímání
  121 35 Praha 2, Karlovo náměstí 13, budova E, místnost 113, telefon 224 357 465
  hlavac@fel.cvut.cz
  , http://cmp.felk.cvut.cz/~hlavac
 2. Ing. Radek Mařík, CSc. (RM)
  Rockwell Automation Research Center, Praha
  , rmarik@ra.rockwell.com, telefon 267 107 462

Kvůli zahraničním cestám zaskakují: Mgr. Ondřej Drbohlav (OD), drbohlav@cmp.felk.cvut.cz,, Ing. Vojtěch Franc (VF), xfrancv@cmp.felk.cvut.cz.

Praha, 22. září 2003

Program přednášek 

č. datum kdo obsah předánášky  prezentace na přednášce elektronicky
1 29.09.2003 VH Počítačové vidění: co je? Proč je těžké?  Reprezentace obrazu, jeho základní vlastnosti. Digitální obraz.
2 06.10.2003 OD Vznik obrazu, jeho získání, Pořízení obrazu, kamery.
3 13.10.2003 VH Zpracování obrazu jako 2D signálu. Lineární integrální transformace. 
Předzpracování (1. část).
Fourierova tx 1D. Fourierova tx 2D. Fourierova filtrace. FFT.
4 20.10.2003 RM Předzpracování (2. část). Marrova teorie hranové detekce. Prostor měřítek. Předzpracování v prostoru obrazů. Detekce hran.
5 27.10.2003 RM Matematická morfologie. Matematická morfologie
6 03.11.2003 VF Rozpoznávání. Úvod do rozpoznávání
7 10.11.2003 RM Segmentace obrazu. Popis objektů v obrazech. Segmentace (prahování).
8 17.11.2003 RM Barva. Textura.  
9 24.11.2003 VH Úvod do trojrozměrného (3D) vidění. Marrova teorie.   
10 01.12.2003 VH Problém korespondence. Tvar z X.  
11

08.12.2003

VH Přednáška nebyla.  
12 15.12.2003 VH Geometrie jedné a více kamer.  Geometrie 1 kamery, více kamer
13 05.01.2004 VH Úvod do robotiky. Kinematika, statika, dynamika robotů. Úvod, senzory, kognitivní, telerobotika
14 19.01.2004 VH Některé výzkumné výsledky, předn. na FEL ČVUT, Karlovo náměstí, budova E, místn. K112, v 9:15

Doporučená literatura:

 1. Hlaváč V., Sedláček M.: Zpracování signálu a obrazu, skriptum FEL ČVUT,  Vydavatelství ČVUT, Praha 2002 (od kapitoly 8).
 2. Šonka M., Hlaváč V., Boyle R.: Image Processing, Analysis, and Machine Vision, PWS Boston, USA, 1999 (od kapitoly 5).
  kap. 5 (segmentace), kap. 6 (popis objektů), kap. 9 (3D vidění, geometrie, radiometrie), kap. 10 (použití 3D vidění)

Zkouškové termíny 
čtvrtek 15.1.2004 v 10:00 místnost 112  (Vyčichlova knihovna) 
pondělí 2.2.2004 v 10:00 místnost 113 (pracovna V. Hlaváče)
pondělí 23.2.2004 v 10:00 místnost 113  
V areálu ČVUT, Praha 2, Karlovo náměstí 13, budova E ve dvoře, katedra kybernetiky, 1. patro, místnost 112, mapa

Stránku spravuje Václav Hlaváč, hlavac@fel.cvut.cz

Poslední modifikace: 08.01. 2004 12:01