P001 Počítačové vidění a inteligentní robotika

Zimní semestr 2006/2007, 2 hodiny přednášek, bez cvičení.

Přednáška je v budově MFF UK na Malostranském náměstí 25, posluchárna S8 v pondělí 10:40 do 12:10.
Přednášející

 1. prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc. (VH)
  Fakulta elektrotechnická ČVUT, katedra kybernetiky, Centrum strojového vnímání
  121 35 Praha 2, Karlovo náměstí 13, budova E, místnost 113, telefon 224 357 465
  hlavac@fel.cvut.cz
  , http://cmp.felk.cvut.cz/~hlavac
 2. Ing. Radek Mařík, CSc. (RM)
  Rockwell Automation Research Center, Praha
  , rmarik@ra.rockwell.com, telefon 221 500 215


Program přednášek 

č. datum kdo obsah předánášky  prezentace na přednášce elektronicky
1 02.10.2006 VH Počítačové vidění: co je? Proč je těžké?  Reprezentace obrazu, jeho základní vlastnosti. Vznik obrazu, jeho získání. Digitální obraz. pořízení obrazu, geometrická optika, kamery.
2 09.10.2006 VH Zpracování obrazu jako 2D signálu. Lineární integrální transformace. Předzpracování ve frekvenční oblasti (1. část). Fourierova tx 1D. Fourierova tx 2D. Fourierova filtrace. FFT.
3 16.10.2006 VH Předzpracování (2. část). Také detekce hran. Předzpracování v prostoru obrazů. Detekce hran.
4 23.10.2006 VH Matematická morfologie. Bin. mat. morfol., šedivá mat. morfol.
5 30.10.2006 RM Segmentace obrazu. Popis objektů v obrazech. Segmentace (taxonomie, prahování), prostorová koherence, popis objektů.
6 06.11.2006 RM Barva. Textura. Barevné obrazy.
7 13.11.2006 VH Rozpoznávání. Úvod do rozpoznávání.
8 20.11.2006 VH 3D vidění, Geometrie jedné a více kamer. Geometrie 1 kamery, více kamer
9 27.11.2006 VH Problém korespondence. 3D rekonstrukce.  
10 04.12.2006 VH Pohyb v obraze. Pohyb. Sledování objektů.
11

11.12.2006

VH Komprese obrazů a videa. Komprese obrazu.
12 18.12.2006 VH Úvod do robotiky. Kinematika.Senzory robotů.  
13 01.01.2006   Svátek, bez přednášky Úvod, kinematika robotů.
14 08.01.2006 VH Kognitivní robotika. Telerobotika. Senzorykognitivní robotika, telerobotika.

Je pravděpodobné, že odkazovaná elektronická verze přednášky bude před přednáškou aktualizována.

Doporučená literatura:

 1. Hlaváč V., Sedláček M.: Zpracování signálu a obrazu, skriptum FEL ČVUT,  Vydavatelství ČVUT, 2. vydání, Praha 2004 (od kapitoly 8).
 2. Šonka M., Hlaváč V., Boyle R.: Image Processing, Analysis, and Machine Vision, PWS Boston, USA, 1999 (od kapitoly 5).
  kap. 5 (segmentace), kap. 6 (popis objektů), kap. 9 (3D vidění, geometrie, radiometrie), kap. 10 (použití 3D vidění)

Zkouškové termíny, budou upřesněny před začátkem zkouškového období, vždy v pracovně V. Hlaváče v areálu ČVUT, Praha 2, Karlovo náměstí 13, budova G ve dvoře, katedra kybernetiky, 1. patro, místnost G101. Od vstupních dveří do budovy volejte linku 7465. Přihlašování na zkoušku emailem nejméně 48 hodin předem.
 

Průběh zkoušky: orientační písemka ověřující v 5-7 otázkách přehled, píše se asi 30 min. Podrobnější studentova znalost se ověřuje diskusí nad vědeckým článkem, který si student přinese vytištěný a bude ho mít přečtený. Článek má souviset s počítačovým viděním, robotikou či rozpoznáváním. Dobrým zdrojem jsou špičkové časopisy (např. IJCV, IEEE PAMI, Image Understanding, Image and Vision Computing) a konference ECCV, ICCV, CVPR). Článek nám dovolí v diskusi jít do hloubky, protože student téma bude znát.

Stránku spravuje Václav Hlaváč, hlavac@fel.cvut.cz
Poslední modifikace: 04.10. 2006 11:13