NPGR001 Počítačové vidění a inteligentní robotika

Zimní semestr 2008/2009, 2 hodiny přednášek, bez cvičení.

Přednáška je v budově MFF UK na Malostranském náměstí 25, posluchárna S8 v pondělí 10:40 do 12:10

Přednášející

 1. prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc. (VH)
  Fakulta elektrotechnická ČVUT, katedra kybernetiky, Centrum strojového vnímání
  121 35 Praha 2, Karlovo náměstí 13, budova E, místnost 113, telefon 224 357 465
  hlavac@fel.cvut.cz
  , http://cmp.felk.cvut.cz/~hlavac
 2. Ing. Radek Mařík, CSc. (RM)
  Computer Associates, Praha
  , rmarik@gmail.com


Program přednášek 

č. datum kdo obsah předánášky
1 06.10.2008 RM Počítačové vidění: co je? Reprezentace obrazu. Vlastnosti digitálního obrazu. Fyzika vzniku obrazu.
2 13.10.2008 VH Zpracování obrazu jako 2D signálu. Fourierova a další lineární integrální transformace. Předzpracování (1. část) ve frekvenční oblasti.
3 20.10.2008 VH Předzpracování (2. část) v prostorové oblasti.
  27.10.2008 VH Není přednáška kvůli cestě přednášejícího. Náhradní přednáška je 10.11. odpoledne na ČVUT.
4 03.11.2008 VH Detekce hran. Detekce významných primitiv v obraze. Rozpoznávání, základní přehled.
5 10.11.2008 VH Segmentace obrazu. Popis objektů v obrazech.
6 10.11.2008 VH Barva. Komprese obrazů. Mimořádná přednáška za 27.10. včetně dema současného výzkumu.
(od 16:30 do 18:00 v G205, budova G, areál ČVUT na Karlově náměstí. Návod, jak najít).
  17.11.2008   Není přednáška. Státní svátek.
7 24.11.2008 VH 3D vidění, Geometrie jedné a více kamer.
8 01.12.2008 VH Problém korespondence. Rekonstrukce 3D scény z 2D obrazů.
9 08.12.2008 RM Matematická morfologie.
10

15.12.2008

VH Pokyb v obraze. Detekce pohybu. Optický tok.
  22.12.2008   Není přednáška. Vánoční prázdniny.
11 05.01.2009 VH Sledování ve videosekvencích. Komprese videosekvencí.
12 12.01.2009 VH Úvod do robotiky. Kinematika. Senzory robotů. Kognitivní robotika.

Elektronické kopie prezentací na přednáškách: jsou k dispozici na www, a to některé v češtině (klikněte sem) a některé v angličtině (klikněte sem).

Doporučená literatura:

 1. Hlaváč V., Sedláček M.: Zpracování signálu a obrazu, skriptum FEL ČVUT,  Vydavatelství ČVUT, 2. vydání, Praha 2004 (od kapitoly 8).
 2. Šonka M., Hlaváč V., Boyle R.: Image Processing, Analysis, and Machine Vision, 3rd Edition, Thomson Engineering, Toronto, Canada, 2007, 829 s.
  kapitoly ze staršího vydání z roku 1999 poskytuji v pdf. Prosím, jen pro Vaši osobní potřebu, nešiřte.
  kap. 5 (segmentace), kap. 6 (popis objektů), kap. 9 (3D vidění, geometrie, radiometrie), kap. 10 (použití 3D vidění).
 3. Svoboda T., Kybic J., Hlaváč V.: Image Processing, Analysis, and Machine Vision - A MATLAB Companion. Thomson Engineering, Toronto, Canada 2007, 255 s. K dispozici jsou volně řešené příklady, viz http://visionbook.felk.cvut.cz/

Exkurse, možnost výzkumné spolupráce a vedení diplomové práce. Přednášející je z poměrně velké výzkumné skupiny o zhruba 25 výzkumnících. V průběhu semestru studenty předmětu pozve k odborné exkurzi do Centra strojového vnímání. Tam uvidíte rozsah výzkumné aktivity a budete vám nabídnuta  možnost se na výzkumu podílet. Někteří z vás obvykle zvolí zadání diplomové práce od některého z výzkumníků a diplomovou práci potom v Centru strojového vnímání realizují.

Zkouškové termíny, budou upřesněny před začátkem zkouškového období, vždy v pracovně V. Hlaváče v areálu ČVUT, Praha 2, Karlovo náměstí 13, budova G ve dvoře, katedra kybernetiky, 1. patro, místnost G101. Od vstupních dveří do budovy volejte linku 7465. Přihlašování na zkoušku přes emailem nejméně 48 hodin předem.

Průběh zkoušky: orientační písemka ověřující v 5-7 otázkách přehled, píše se asi 30 min. Podrobnější studentova znalost se ověřuje diskusí nad vědeckým článkem, který si student přinese vytištěný a bude ho mít přečtený. Článek má souviset s počítačovým viděním, robotikou či rozpoznáváním. Dobrým zdrojem jsou špičkové časopisy (např. IJCV, IEEE PAMI, Image Understanding, Image and Vision Computing) a konference ECCV, ICCV, CVPR). Článek nám dovolí v diskusi jít do hloubky, protože student téma bude znát.

Stránku spravuje Václav Hlaváč, hlavac@fel.cvut.cz
Poslední modifikace: 21.10. 2008 04:31