33PVR - Počítačové vidění a virtuální realita

Zimní semestr 2007/2008, 2 hodiny přednášky, 2 hodiny cvičení týdně.

Přednáška je ve středu od 11:00 do 12:30 v místnosti K5, budova E, areál ČVUT Karlovo náměstí.

Přednáška:  

prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc., hlavac@fel.cvut.cz
případně    Mgr. Ondřej Drbohlav, PhD., drbohlav@cmp.felk.cvut.cz
Katedra kybernetiky, Fakulta elektrotechnická ČVUT

Cvičení: informace zde.

Mgr. Ondřej Drbohlav, PhD. (vedoucí cvičení) drbohlav@cmp.felk.cvut.cz, Mgr. Martin Bujňák bujnam1@cmp.felk.cvut.cz, Ing Radim Tyleček  tylecr1@fel.cvut.cz

Studijní materiál: přejděte na tuto stránku

Praha, 10. září  2008

Týden semestru

Datum

Přednáší

Obsah přednášky

1 01.10.2008 V. Hlaváč Shrnutí relevantní části předmětu ZSO. Detktory zájmu, RANSAC.
2 08.10.2008 O. Drbohlav Projektivita jako základ geometrie jedné kamery, radiální zkreslení.
3 15.10.2008 V. Hlaváč Geometrie dvou a více kamer. Epipolární omezení.
4 22.10.2008 V. Hlaváč Stereo vidění, problém korespondence.
5 29.10.2008 V. Hlaváč 3D rekonstrukce z 2D pohledů a její aplikace.
6 05.11.2008 V. Hlaváč Marrova a další teorie strojového vidění. Vztah k lidskému zraku. Další úlohy typu tvar z X.
7 12.11.2008 V. Hlaváč Segmentace obrazu, základní metody.
8

19.11.2008

V. Hlaváč Segmentace formulované jako optimalizační úlohy.
9 26.11.2008 V. Hlaváč Popis objektů v obrazech, příznaky, invarianty.
10 03.12.2008 V. Hlaváč Videosekvence. Komprese. Detekce pohybu. Optický tok.
11 10.12.2008 O. Drbohlav Textura.
12

17.12.2008

O. Drbohlav Radonova transormace, tomografie.
13 07.01.2009 V. Hlaváč Sledování objektů ve videosekvencích.
14 14.01.2009 V. Hlaváč Počítačové vidění jako zdroj dat pro virtuální realitu.

Stránku udržuje Václav Hlaváč, hlavac@fel.cvut.cz

Poslední změna 01.10. 2008